Här hittar du innehållet ur nummer 9 av Akavia Aspekt, publicerat i december 2021.

Baksidan med att vara perfektionist

Cyberattacker – ett växande hot mot din arbetsplats

Granskning om stress och utbrändhet i arbetslivet

En av fem sjuk av jobbstress
Var femte Akaviamedlem har under de senaste åren varit frånvarande från jobbet på grund av arbetsrelaterad stress.
Var tredje anser att de inte får tillräckligt stöd av sina chefer i samband med arbetsrelaterad stress, visar en ny undersökning.
– Det är mycket oroande, säger Patrik Nilsson som är Akavias samhällspolitiske chef. Akavia Aspekts granskning om akademikers stress publicerades i december 2021.

En av fem sjuk av jobbstress

Utbränd: ”Både hjärnan och kroppen var helt slut”

Två dör varje dag av stress på jobbet

Så vill politikerna minska stressen i arbetslivet

Färre får rehabilitering för stress

EKG-mätare ska minska stressen

Läs också: Unga kvinnliga akademiker mest drabbade av stress

Läs också: För lite att göra på jobbet kan göra dig sjuk

Akavia Aspekt Arbetsrelaterad stress.pdf

Tänk på det här vid föräldraledighet

Etik på jobbet – en fråga om struktur och kultur

FHM-chef om kriskommunikation under covid

Att gå från student till att våga bli entreprenör

Lönar sig löneväxling?

Cheferna kräver för mycket av mig

Stängdes av från jobbet utan saklig grund

Yrkesdörren: Matchningar som ger jobb och kontakter

Han engagerar sig fackligt för kollegornas skull

Därför ska du svara på löneenkäten

”Vi måste skilja på fakta och åsikt”

Akavia Aspekt #9

Omslag: Shutterstock

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.