Aspekt
Annons FAR

Därför stämmer inte kassaflödesanalysen

Publicerad

Det är dags för årsredovisning och siffrorna i kassaflödesanalysen vill inte gå ihop. Känner du igen dig? Vår expert tipsar om vad du ska hålla koll på.

Genom att göra en kassaflödesanalys får företag en överblick på sina finansiella flöden och förklaringar till förändringar i dem. Analysen visar hur mycket likvida medel som genereras i verksamheten ­– och det är av intresse också för externa aktörer.

– Med hjälp av kassaflödesanalysen kan bland annat potentiella investerare utläsa saker om företaget; är det expansivt? hur är relationen med finansiärer, det vill säga långivare och ägare? säger Jörgen Nilsson redovisningsspecialist på KPMG och lärare på FAR:s utbildning Kassaflödesanalys för koncern.

Identifiera omräkningsdifferensen
Kassaflödesanalysen är dock inte alltid helt lätt att få ihop när det gäller förändringen av likvida medel och det är lätt hänt att något blir fel. Ett första steg är då att gå igenom och stämma av varje område i analysen så att du inte missat någon post. Hittas inte felet på så sätt finns några andra viktiga komponenter att ha koll på. Omräkningsdifferensen är en av dem.

– Om det inom företaget finns flera dotterföretag i olika valutazoner kan identifieringen av omräkningsdifferensen bli komplex och då kan det lätt bli fel. Det du då behöver göra är gå igenom och identifiera differensens storlek på respektive balanspost, säger Jörgen.

Andra möjliga räknefel
Är det inte omräkningsdifferensen som spökar finns det andra saker att hålla koll på. Innehav utan bestämmande inflytande, förvärv respektive avyttring av dotterföretag, interna fodringar och interna kursdifferenser påverkar också analysen.

–  Då ett moderbolag har fodringar på ett utländskt dotterbolag och det sker förändringar i den utländska valutan kan det uppkomma orealiserade kursdifferenser som även ger effekter i koncernredovisningen. Om man inte hanterar dessa korrekt kan det se ut som en betalning. Därför är det viktigt att komma ihåg att eliminera dessa poster.

Också skatterna ska vara rätt för att analysen ska gå ihop, påminner Jörgen.

– ­Håll koll på den uppskjutna skatten och att den är korrekt avstämd!

Publicerad

FAR