Skattedagarna är ett populärt evenemang för den som jobbar med skattefrågor och deklarationer och behöver vara uppdaterad med senaste skatteregler och praxis. Wolters Kluwers erfarna skatteexperter Jan-Erik Persson, Alexandra Wallerius och Irini Kallides är värdar, och de har bra koll på vad besökarna efterfrågar.

”I vår tjänst Skatteinformation har vi en tjänst som heter Skattesvar där vi svarar på kundernas frågor,” säger Alexandra. ”Tack vara den har vi en bra överblick av vad kunderna tycker är viktigast”.

Valår innebär alltid förändringar

Eftersom det är valår så är det dessutom extra viktigt att vara på tårna. Det kan vara svårt att veta på förhand vilka vallöften som kommer att bli verklighet och redan lagda förslag kan dessutom komma att ändras beroende på utfallet i valet. Den nya regeringen har redan under sina första tio dagar lämnat tre promemorior som ändrar tagna beslut. Ett sådant exempel är den skattereduktion som skulle ersätta reseavdraget och som skulle träda i kraft 1 januari 2023 - men som nu inte kommer att genomföras.

”Skattereduktionen för resor som aldrig infördes är ett bra exempel på varför det kan vara extra viktigt att hålla sig uppdaterad inom skatteområdet just under ett valår,” säger Jan-Erik.

Alexandra Wallerius, Jan-Erik Persson och Irini Kallides är Wolters Kluwers skatteexperter.

Nyheter inom momsområdet väntas

Inom momsområdet förväntar vi oss en del spännande förändringar. En sådan är förslaget till utvidgning av den frivilliga skattskyldigheten till att inte bara omfatta momspliktiga verksamheter utan även momsfria. Det är en förändring som påverkar fastighetsägare som hyr ut lokaler och även hyresgäster som bedriver momsfria verksamheter och som nu får en ny spelplan.

”Det förändrar hela fastighetsmarknaden. Aktörer som inte bedriver momspliktig verksamhet, till exempel föreningar, har haft svårare att hitta lokaler,” säger Irini.

Ett annat momsområde som behöver en lösning är våra jämkningsregler. Även detta kommer att behandlas på Skattedagarna tillsammans med Skatteverkets nya ställningstagande om jämkning vid verksamhetsöverlåtelser.

”En utvidgning av den frivilliga skattskyldigheten skulle kunna vara lösningen” säger Irini.

Du kan boka plats på Wolters Kluwers Skattedagar här

Ändrade regler för fåmansföretagare

Förutom beslutade regler kommer experterna också att blicka framåt på förändringar som är på gång. Något som skatteexperterna får många frågor kring är vad som händer avseende 3:12-reglerna.

”En utredning är tillsatt som har till uppgift att se över hur de komplexa reglerna kan förenklas. Uppdraget ska redovisas först nästa år och på Skattedagarna kommer vi att fokusera på hur fåmansföretagare behöver agera utifrån den aktuella situationen. Dessutom talar man i Tidöavtalet om att förbättra reglerna,” säger Alexandra.

Vad innebär förändringarna för dig?

Experterna är alla noga med att understryka att det inte bara är att identifiera de nya lagarna och reglerna som är viktigt – det är minst lika viktigt att sätta dem i ett sammanhang för den enskilde så att det blir tydligt hur de ska tillämpas.

”Vi förklarar alltid vad de nya skattereglerna innebär för dig. Det är något vi har lärt oss under alla år vi har jobbat med detta och det brukar vara mycket uppskattat,” avslutar Irini.