Aspekt
Annons Europarådsdelegationen

Representant till Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr

Nu söker Europarådet kandidater till kommittén för förhindrande av tortyr.

Den svenska delegationen i Europarådets parlamentariska församling ska nominera kandidater till den svenska posten i Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr, European Committee for the Prevention of Torture (CPT). Uppdraget är oavlönat och kan innefatta upp till 40 dagar per år.

Här hittar du annonsen.

För uppdraget söker vi kandidater med följande kvalifikationer:

  • Erkänd sakkunskap om mänskliga rättigheter eller den europeiska konventionen om förhindrande av tortyr och annan omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning.
  • Mycket goda kunskaper i engelska och/eller franska som är Europarådets officiella språk
  • Specialisering inom kriminalvård eller rättsmedicin är meriterande.

Upplysningar och ansökan

Upplysningar om uppdraget lämnas av delegationssekreterare Petra Sjöström, 08-786 59 25. Mer information om kommittén finns på: www.cpt.coe.int

Ansökan med meritförteckning på engelska eller franska, enligt mall i bilaga, skickas senast den 21 maj 2021 per e-post till ovan angiven e-postadress.

Mall för CV (på engelska)