Aspekt
Annons TimeApp

Redovisa lätt och korrekt med TimeApp

Företaget bakom affärssystemet TimeApp vill förenkla vardagen för 1 000-tals företagare i Sverige. Redan nu använder över 500 företagskunder tid- och redovisningssystemet, för att få bättre ordning på rapporter och pappersarbete.

– Bara under det senaste året har vi sett en otrolig tillströmning av kunder och användare, som ser nyttan med ett smart och enkelt affärssystem, säger Hampus Lind, verksamhetskoordinator på TimeApp.

– En bidragande faktor är att vi är så transparenta i vår betalningsmodell, där vi har ett enkelt koncept och inga start- eller tilläggsavgifter.

Metoden, som legat till grund för det transparent förhållningssättet, kallas KISS, som står för Keep It Simple Stupid.

Från analogt till digitalt

Redan under våren 2010 lade man grunden till det som idag är affärssystemet TimeApp. Det tidigare konsult- och mediaföretaget P&K Utvecklingskonsult AB insåg, att det började bli föråldrat att tidredovisa på papper eller i ett excel-dokument.

– Från början utvecklades programvaran för internt bruk, men vi insåg snart att det var något som fler företag skulle ha nytta av att använda, berättar Lars Knapasjö, grundare och VD för nuvarande P&K TimeApp AB.

– Bolaget bytte inriktig och vi kom på det eminenta namnet; TimeApp. År 2014 antog vi det nya bolagsnamnet.

Utvecklingen, under åren som gått, har betytt mycket och idag är det alltifrån advokater, kommuner och konsulter, till byggbolag, transportföretag och fastighetsskötare, som använder sig av systemet.

– Vi har även olika branschversioner; Advokat, Konsult/Media, El/VVS, Bygg/Entreprenad och Personalliggare. Huvudsystemet; TimeApp Affärssystem har visserligen alla funktioner, men det är inte alla företag som tycker det är nödvändigt med alla den funktionalitet som vi erbjuder, inflikar Stefan Olsson, systemarkitekt på TimeApp.

– Med Personalliggare har vi även en något nedbantad version, som är till för alla företag, som har krav från Skatteverket på att ha uppsikt över vilka som arbetar eller vistas i arbetslokalerna.

Från den lilla till den stora

Tack vare ett skalbart system, med möjligheter till förändringar, har TimeApp blivit en succé bland såväl enmansföretag och medelstora bolag som statliga och kommunala verksamheter och organisationer.

– Att vi dessutom gjort en fantastisk resa inom advokat- och juristsektorn är helt underbart. Totalt är det drygt 300 byråer, som använder TimeApp Advokat, förklarar Hampus Lind.

– Jämfört med våra kollegor och konkurrenter har vi en helt annan prisbild och vi har fokuserat på att utforma ett enkelt och smart system, som täcker 90% av advokatbyråernas behov.

Användare i systemet kan på ett smidigt sätt redovisa sina tider och kostnader, resor och utlägg både via datorn, surfplattan och mobilen.

– När allt sedan är inrapporterat kan advokaten skapa en kostnadsräkning, som kalkyleras automatiskt, för att lämnas in till domstolen, fortsätter Hampus.

– Kostnadsräkningarna är även anpassningsbara, eftersom det ibland finns olika krav från olika domstolar på hur en kostnadsräkning ska vara utformad. Regelverket kan ändras och just därför är det viktigt att systemet är smart och flexibelt samt molnbaserat.

Säkert och tillförlitligt

Under det senaste året har mycket kraft och energi lagts på att uppdatera och utveckla själv kärnan och den tekniska plattformen i systemet. Detta är något som möjliggör effektivare och förbättrad funktionalitet och det i sin tur ger ett ännu säkrare system.

– Vi följer självklart Advokatsamfundets rekommendationer och riktlinjer kring säkra och molnbaserade IT-tjänster och här har vi länge legat i framkant, betonar Stefan Olsson.

– Det finns en tydlig anledning till att vi har väldigt få företag, som slutar som kunder och det är roligt att se när våra kunder växer med oss.

Systemet har integrationer till några av de största ekonomi- och lönesystemen på den svenska marknaden och TimeApp försöker ständigt hitta nya smarta och samtidigt enkla lösningar, för att utveckla systemet.