Aspekt

Arbetsmiljö

”Åklagarnas arbetsvillkor måste förbättras”

Publicerad

Många åklagare har en ohälsosamt hög arbetsbelastning.
– Det finns en mänsklig gräns för hur mycket man kan prestera oavsett hur duktig man är, säger Johan Kjellsson som är ordförande för Saco-S vid
Åklagarmyndigheten.

De senaste årens brottsutveckling i kombination med bland annat straffskärpningar, obligatorisk häktning för fler brott och utökade möjligheter för polis och åklagare att använda sig av hemliga tvångsmedel har bidragit till att många åklagares arbetsbelastning har ökat.

– Åklagare är välutbildade jurister som fått sin anställning i hög konkurrens. De allra flesta är högpresterande personer som inte ger upp så lätt, som fortsätter att arbeta trots hög arbetsbelastning, men någonstans kommer man till en gräns.

– Får man inte nödvändig återhämtning efter en period av mycket arbete, vilket det är hög risk att många inte får i dag, blir den höga arbetsbelastningen ett arbetsmiljöproblem.

Enligt Johan Kjellsson har Åklagarmyndigheten under lång tid varit underfinansierad i förhållande till dess uppgifter. 

– Förutom att vi behöver bli fler åklagare måste befintliga åklagares arbetsvillkor förbättras. I dag kan det ganska snabbt bli kritiskt på många kammare om några, det behövs ofta inte mer än en ringa mängd, erfarna åklagare bestämmer sig för att lämna. 

– Detta är i grunden ett hantverksyrke. Det innebär att det krävs ganska många års erfarenhet för att bli en duktig åklagare som kan ta alla mål. Är arbetsvillkoren, där arbetsmiljön är en del, för dåliga är det risk för att fler duktiga och erfarna åklagare väljer att lämna. 

Johan Kjellsson välkomnar de senaste årens förändringar på det rättspolitiska området.

– Vår verktygslåda har båda stärkts och utökats, men självklart leder det också till att vi får mer att göra. Hemlig dataavläsning, till exempel, är en komplicerad process och inget som man ansöker om från höften. Obligatorisk häktning för fler brott innebär också mer arbete. Ett annat exempel är det nya brottet barnfridsbrott som de flesta nog tycker är bra, men det är samtidigt en förändring som leder till betydligt mer arbete för polis och åklagare, vilket jag inte tycker att man tagit höjd för.

Är åklagarnas ökade arbetsbelastning en rättssäkerhetsfråga?
– De flesta åklagarna har en stor förmåga, klarar en hög arbetsbelastning och kämpar för att upprätthålla rättssäkerheten, men det är uppenbart att det finns ett samband mellan arbetsbörda och rättssäkerhet. Det är riskfyllt för både den misstänkte och omvärlden om enskilda åklagare har för mycket att göra.

– Har du som åklagare på grund av hög arbetsbelastning inte möjlighet att till exempel vara en aktiv förundersökningsledare är det risk för att du framför allt får förhålla dig till andras arbete och att det inte blir den höga rättsliga kvaliteten i en förundersökning som krävs. När jag pratar med åklagare får jag en känsla av att många anser att man på grund av hög arbetsbelastning inte alltid kan ta sitt fulla ansvar som förundersökningsledare.