Aspekt

Arbetsmiljö

Allt fler fortsätter att jobba efter pensioneringen

Publicerad

Var sjätte pensionär fortsätter att arbeta samtidigt som de tar ut sin allmänna pension. Att vara ”jobbonär” har blivit vanligare de senaste åren. Och det kan vara lönsamt om det görs på rätt sätt.

Idag är det 264 000 personer som tar ut sin allmänna pension samtidigt som de har en förvärvsinkomst. Dessa ”jobbonärer” som Pensionsmyndigheter valt att kalla dem, motsvarar 16 procent av pensionärskollektivet.

 

En kartläggning Pensionsmyndigheten gjort visar att mellan 2013 och 2019 ökade andelen jobbonärer i åldersgruppen 62 till 66 år från 33 till 40 procent. Ökningen har även skett i äldre åldersgrupper. Under perioden 2013 till 2019 har andelen jobbonärer ökat från 16 till 23 procent i åldersgruppen 67 till 71 år och från 9 till 13 procent inom åldersgruppen 71 till 75 år.

 

Pengar att tjäna

Och det är kanske inte en så dum idé om man ser till det ekonomiska. Myndighetens beräkningar visar att det kan vara lönsamt att vara jobbonär:


För ett typfall med lönen 32 000 kronor i månaden (2021) ger halvtidsarbete fram till 66 års ålder kombinerat med halvt uttag av allmän pension från 63 års ålder 1 900 kronor mer i allmän pension per månad livet ut jämfört med om personen istället gått helt i pension vid 63 års ålder. Totalt sett kommer det ha gett en ökad inkomst på en halv miljon kronor efter skatt fram till 86 års ålder, jämfört med en pensionering vid 63 års ålder.

 

– Det är viktigt att påpeka att våra beräkningar baseras på typfall och inte på verkliga personer. Många olika faktorer påverkar hur mycket eller lite det ger i pension att jobba och ta ut pension samtidigt. Men förutom att fortsatt arbete ger ett ökat intjänande till pensionen så ger det även en ökad inkomst här och nu, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten.

 

Full pension och mindre arbete vanligast

Den allmänna pensionen kan tas ut till 25, 50, 75 eller 100 procent oavsett hur mycket man jobbar. Men det vanliga är att ta ut full allmän pension i kombination med arbete, som man istället trappar ned successivt beroende på hälsa, familjesituation och arbetsgivarens önskemål.

Publicerad