Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Arbetsplats

Otrevliga kollegor smittar av sig på jobbet

Publicerad

Att bli ohövligt bemött på sin arbetsplats kan som alla förstår få en mängd negativa konsekvenser. Men nu visar forskning att även åskådare till ohövlighet påverkas negativt, och att deras eget beteendet ofta försämras.

En ny doktorsavhandling i psykologi från Lunds universitet belyser hur ohövlighet på arbetsplatser påverkar även dem som inte är direkt inblandade i de ohövliga beteendet. Resultaten pekar på att vittnen till ohövlighet upplever stress och otrivsel, men också att de, i högre grad än offren, själva anammar det ohövliga beteendet.

Ett problem som sprider sig

Forskaren bakom avhandlingen, Kristoffer Holm, har i två olika enkätundersökningar låtit närmare 2000 personer svara på frågor om ohövlighet. De som svarat är ingenjörer samt administratörer inom välfärdssektorn. Av dessa uppger tre av fyra att de med jämna mellanrum bevittnar hur en kollega blir ohövligt bemött.

–  Nu har vi även funnit att personer som bevittnat ohövlighet uppger att de själva därefter betett sig ohövligt mot andra i högre grad, sex månader senare, säger Kristoffer Holm. Detta tyder på att ohövliga beteenden riskerar att sprida sig till vittnen på arbetsplatsen över tid.

Avhandlingen i sin helhet finns att läsa här.

 

Vad är då ohövligHEt?

Som ohövlighet räknas vardagliga typer av övertramp där man bryter mot normer om vanlig hygglighet och ömsesidig respekt. Det kan handla om att inte bjuda in någon till arbetsplatsträffar, exkludera någon från information och samarbeten, ta åt sig äran för andras arbete, sprida rykten, använda ett fientligt kroppsspråk, skicka elaka e-postmeddelanden eller inte ge beröm till underordnade.

– Det är alltså tvetydiga beteenden som inte nödvändigtvis omfattas av lagen men som kan utvecklas till ren mobbning om man låter dem fortgå, säger Kristoffer Holm. Konsekvenserna blir att prestationen på arbetsplatsen går ner, lojaliteten med arbetsgivaren minskar och personalen mår sämre, både fysiskt och psykiskt.

Viktigt att bemöta

Det kan vara frestande att ge tillbaka med samma mynt när någon är ohövlig mot dig. Men det tycker inte Kristoffer Holm är konstruktivt då det befäster en dålig samtalston. Istället bör man förklara för den ohövlig vad hen gör för fel. Om det inte fungerar ska man kontakta chefen.

– Vissa saker måste man kanske släppa, men om något får dig att inte må bra är det viktigt att du bemöter det, säger Kristoffer Holm.

Publicerad