En ny undersökning som organisationen Fairtrade låtit Kantar Sifo genomföra bland svenska konsumenter, visar att nio av tio anser att företag bör hållas ansvariga för barn- och tvångsarbete i hela leverantörskedjan. Samtidigt kommer rapporten om att barn- och tvångsarbete ökar i världen.

– Konsumenterna vill se företag som tar ansvar i en helt annan utsträckning än vad som görs i dag, säger Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige. I en tid då barnarbetet i världen ökar behöver företag växla upp sitt hållbarhetsarbete och ha en bättre insyn i sina leverantörskedjor.

Organisationen Fairtrade är kritisk till att det idag saknas lagar inom EU som reglerar miljö och mänskliga rättigheter i leverantörskedjorna. Man är också missnöjd med det direktiv som EU-kommissionen lagt fram och som bara gäller företag med fler än 500 anställda och en omsättning som överstiger 150 miljoner euro. Dessutom anser Fairtrade att regeltexten är för godtycklig.

– För att direktivet ska kunna bidra till en mer hållbar världshandel behöver det bli skarpare och det är något vi hoppas att regeringen, riksdagen och svenska EU-parlamentariker kommer att bidra till. Svenska konsumenter vill kunna känna sig trygga med att det de handlar inte producerats genom barn- eller tvångsarbete, säger Hewan Temesghen.

Enligt en rapport från USAs arbetsmarknadsdepartement arbetar idag 160 miljoner barn, och ytterligare 25 miljoner vuxna är fast i olika former av tvångsarbete. Det förekommer i flera branscher och länder och det är sannolikt att svenska konsumenter köpt varor som producerats under dessa förhållanden. Fairtrade nämner bland annat kakao från Elfenbenskusten, ris från Myanmar, bomull från Kina, samt kaffe och socker från Brasilien. Länder som är världsledande exportörer av dessa varor.

Mer information om lagförslaget som presenterades i februari finns här.

Den som vill studera oegentligheterna i produktionsleden kan med fördel fördjupa sig i den amerikanska statistik som finns tillgänglig här.