ShiftLabs består idag av fyra etablerade och aktiva teknikcenter: MITC i Mälardalen, SIILab i Göteborg, ASSAR i Skövde och LeanCenter och Södertälje Science Park i Södertälje, Stockholm.

Tillsammans bildar de en ny innovationshubb som ska ingå i ett nätverk av 136 EU-finansierade hubbar, inom ramen för Digital Europe Programme som är Europakommissionens ramverksprogram för att stötta digitalisering och hållbar utveckling i Europa.

Projektet ShifLabs koordineras av Mälardalens Universitet och har som mål att stödja företags digitala omställning och hjälpa dem att använda nya digitala teknologier. Det kan röra sig om robotik, artificiell intelligens, cybersäkerhet och andra relevanta teknologier.

- Vårt fokus på små och medelstora företag är viktigt då vi vet att detta är en kategori av företag som behöver extra stöd i att anamma digitala tekniker för att vara konkurrenskraftiga och nå sina hållbarhetsmål, säger Mikael Hedelind, projektkoordinator vid Mälardalens universitet.

ShiftLabs är inte ett rent akademiskt projekt, utan har flera intressenter. Bakom projektet står åtta samverkanspartners: Förutom Mälardalens universitet, som koordinerar projektet, ingår Mälardalen Industrial Technology Center, Research Institutes of Sweden, Chalmers, Högskolan i Skövde, Kungliga Tekniska Högskolan, Södertälje Science Park, samt EIT Manufacturing CLC North.

Mikael Hedelind hoppas att projektet ska stärka svensk tillverkningsindustri, som han menar är ryggraden i svensk ekonomi.

På teknikcentret Mälardalen Industrial Technology Center ser fram man emot att ShiftLabs blir en EU-hubb.

- För vårt teknikcenter betyder denna satsning att vi kan skala upp de regionala och lokala investeringar som gjorts i vår verksamhet och våra faciliteter genom både nationell och internationell samverkan. Detta kommer leda till ännu bättre tjänster till vår regionala industri och våra partners, säger Anna Bird, vdför Mälardalen Industrial Technology Center.

Mer om projektet kan man läsa på Mälardalen Industrial Technology Centers nätsida.