Aspekt

Arbetsmiljö

Förändra beteenden med små steg

Publicerad

Beteenden förändras bäst med små steg i taget. För att lyckas krävs omedelbar positiv förstärkning, uppger motivationsexperten Stefan Söderfjäll.

Motivationen styrs i grund och botten av våra mest grundläggande behov av överlevnad. Mycket av våra beteenden är sprungna ur det. Vi söker beteenden där vi får behovstillfredsställelse och undviker sådana där vi inte får det, framhåller han. 

Vad som triggar olika personer är genetiskt betingat, men handlar också mycket om inlärning och utvecklas tidigt beroende på vilka konsekvenser ett beteende ger.

Repeteras ett beteende med positivt utfall tillräckligt mycket blir det automatiskt. Är vi törstiga fyller vi ju till exempel ett glas vatten utan att tänka så mycket på det.   

– Det gäller även vid negativa konsekvenser. Får man flera tydliga tillrättavisningar på arbetsplatsen fortsätter man inte att uppvisa det beteendet, understryker han.

För att få till en stor förändring, som att börja träna eller sluta brusa upp mot arbetskamrater, är det viktigt att inte tro att det räcker att beskriva vad man vill ändra. Man måste vara medveten om att beteendet formas av det som kommer direkt efter och lägga lika mycket fokus på det som på det vi vill ändra, poängterar han. 

Ibland uppstår en positiv konsekvens omedelbart, som är negativ på sikt, som när vi äter chips. Då glömmer vi den långsiktiga vinsten. För en långsiktig förändring krävs kortsiktiga belöningar av det beteende vi vill se. Då först blir det automatiserat och vi kan nå det långsiktiga målet att träna mer för att inte få ont i ryggen på sikt.

Belöningen kan exempelvis vara att slappa med en smoothie eller en bok efter träningen.

– Det gäller dessutom att börja i liten skala och öka på efterhand så att den direkta negativa konsekvenser inte blir så påtaglig att belöningen inte överväger.     

Det är viktigt att belöningen kommer direkt efter beteendet man vill uppmuntra.

– Hjärnan vet att belöningen är för att luras, men associerar då hälsa till något gott.         

Det stora misstaget föräldrar, lärare och chefer gör är, enligt Stefan Söderfjäll, att återkopplingen kommer långt efter att ett beteende levererats.

– Det gör att kopplingen mellan faktiskt beteende och konsekvens saknas. Det leder därför bara till yttre motivation, som inte är lika stark som den inre. 

Ett annat kardinalfel är att säga “Det gjorde du bra” och  tillskriva personen egenskaper som duktig, klok etc istället för att säga “Vad roligt att du…”, uppger han 

– Det finns forskning på att det kan främja ett mindset att prestationerna beror på medfödda egenskaper. Det är bättre att utforska och visa sig nyfiken på hur någon tänkt, känt och betett sig innan resultatet, avslutar han.   

Publicerad