Aspekt

Arbetsmiljö

Glömska hindrar dig att nå dina mål

Publicerad

Alla glömmer att göra saker ibland. Och även om varje bortglömd sak kan te sig obetydlig i sig, bidrar de till att man inte når sina mål. Lyckligtvis finns det hjälp som fungerar.

Jag glömde, är en förklaring man hör emellanåt. Det kan vara en ursäkt för att man inte gjort något man inte ville göra eller inte tycker är viktigt. Men även personer som verkligen föresatt sig att göra något, glömmer. Det menar i alla fall den amerikanska beteendevetaren och författaren Katy Milkman, i sin bok How to Change: The Science of Getting from Where You Are to Where You Want to Be.

 Som exempel pekar hon på det amerikanska valdeltagandet. En undersökning bland amerikanska registrerade väljare visar att hälften av dem som sa att de skulle rösta, ändå inte gjorde det. De flesta skyllde på glömska. Några av deltagarna i undersökningen fick en följdfråga: var någonstans ska du rösta? Bland dem var valdeltagandet nio procent högre. Varför blev det så?

- När du har bestämt dig för att göra något ökar du dina chanser att faktiskt genomföra det om du planerar genomförandet i detalj, säger Katy Milkman i en artikel i Fast Company.

 

Att veta var man ska rösta är ett steg närmare att faktiskt göra det. Ju mer detaljerad planering, desto större engagemang. Det i sin tur gör det svårare att backa ur eller glömma bort det du bestämt dig för att göra. Jämför ”jag måste börja träna igen” med ”imorgon klockan fyra ska jag cykla från jobbet till gymmet, köra spinning i en timme och sen cykla hem.”

 

Påminnelser hjälper - om de kommer i rätt tid

Ett annat sätt att komma ihåg saker är genom påminnelser. Man kan till exempel koppla händelser vill varandra: nästa gång jag får löneökning ska jag ser över mitt pensionssparande. Forskning som Katy Milkman hänvisar till, visar att påminnelser som kommer för tidigt har lika liten effekt som uteblivna påminnelser.

 

- Påminnelser fungerar mycket bättre om man kan agera direkt när man får dem. Tekniska hjälpmedel är bra, men inte om du får påminnelsen i så god tid att du hinner glömma bort den innan det är dags, säger Katy Milkman.

 

Artikeln i sin helhet finns här.

Publicerad