Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Arbetsmiljö

Komplimang, kritik eller härskarteknik?

Publicerad

En persons konstruktiva kritik uppfattas av en annan som härskarteknik. Och är gränsen mellan komplimang och objektifiering alltid glasklar? I en ny bok utreds begreppet härskarteknik.

Och visst har vi stött på det på våra jobb, föreningsmöten eller kanske rent av i hemmet. Ibland genom en olustig känsla av att vara överkörd eller förbisedd. Andra gånger står vi som anklagade för att ha utövat den. Men var går egentligen gränsen? Hur vet vi om vi utsätts för, eller utsätter någon för härskarteknik på jobbet?

 

Begreppsförvirring

Handlar allt om härskarteknik eller har vi gått vilse i alla nya råd och begrepp som rör härskartekniken? Vad skiljer härskarteknik från relevant kritik i arbetslivet? I en ny bok har forskaren Annakarin Nyberg och journalisten Erica Dahlgren försökt bringa ordning i diskussionen om härskarteknik.

 

Vi i Sverige måste rensa upp bland alla våra olika begrepp kring härskarteknik för att se vad det egentligen handlar om, säger Annakarin Nyberg. Senaste åren har jag fått fler och fler frågor om till exempel smicker och flirtiga blickar ska tolkas som härskarteknik. Nej! Nu är det dags att gå tillbaka till de vetenskapliga grunderna för att se på härskarteknik med klarare blick.

 

Så vad är härskarteknik nu igen? Begreppet myntades redan 1945 och har sedan dess figurerat i debatten med jämna mellanrum. Under 70-talet fick begreppet en tydligare definition i samband med Berit Ås, den norska professor och politiker som genom sju handfasta begrepp har gjort det lättare att upptäcka härskartekniker i vardagen: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbel bestraffning, påförande av skuld och skam, objektifiering samt våld eller hot om våld.

 

Under arbetet med boken har författarna möt en rad människor och tagit del av deras erfarenheter.

 

– Vi har pendlat mellan att överraskas av allt fult som människor utsätter varandra för, säger Erica Dahlgren. Och över det starka och vackra i människor som stödjer varandra i solidaritet.

 

 

Publicerad