Under 2020 sjönk arbetsskadeanmälningarna, delvis som en följd av att vissa branscher inte gick för fullt. Men sedan ökade anmälningarna åter 2021. Det framgår av ny statistik från Arbetsmiljöverket. Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökade med 23 procent och antalet arbetssjukdomar med 48 procent. Stor del av ökningen är relaterad till pandemin och de flesta coronarelaterade anmälningar rör kvinnor.

– Det är oroväckande att kvinnor inom vård och omsorg står för stor del av ökningen av arbetsskadeanmälningar både när det gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar, säger Erna Zelmin, generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Pandemin har förvärrat ett redan mycket tufft utgångsläge för dem som jobbar i vården. Arbetsgivare och myndigheter behöver göra mer genomgripande åtgärder för att bryta det mönstret.

En ny typ av anmälning rör upplevda biverkningar av covidvaccin, som naturligt nog var obefintlig 2020, men som tog fart under 2021. Det gör att antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland kvinnor nått rekordnivåer 2021.

Bland kvinnor är annars de vanligaste orsakerna till skador på arbetsplatsen fallolyckor, eller i samband med tunga lyft inom vården. Bland män kommer de flesta arbetsskadeanmälningarna efter att man skadat sig på handhållna verktyg eller efter olyckor med transportmedel.

Anmälda arbetsskador 2021

  • 153 232 arbetsskador anmäldes totalt i Sverige under 2021.
  • 39 049 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro (18 563 kvinnor, 20 486 män)
  • 67 448 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (36 721 kvinnor, 30 727 män).
  • 10 990 olyckor på väg till eller från arbetet (7 065 kvinnor, 3 925 män).
  • 29 854 arbetssjukdomar (22 141 kvinnor, 7 713 män).
  • 39 anmälda arbetsolyckor med dödlig utgång i den svenska arbetskraften (3 kvinnor, 36 män).
  • 9 dödsolyckor i arbete bland personer som inte ingår i den svenska arbetskraften.