Aspekt

Arbetsmiljö

Mindre vinst för vartannat företag

Publicerad

Det gångna året har varit en prövning för de flesta. För många företag har pandemin inneburit omställningar både när det gäller hur man arbetar, men också med vad och för vem. Men trots digitalisering och nya affärsupplägg går vartannat företag bakåt.

I april presenterade Tillväxtverket en rapport som syftar till att belysa företagens förändrade villkor under pandemin. Satsningar på digitalisering, nya kundgrupper och försäljningskanaler har varit vanliga åtgärder för att hantera krisen. Samtidigt rapporterar vartannat företag en minskad omsättning och lönsamhet senaste året.

Undersökningen som genomfördes under november och december 2020 visar att 40 procent av företagen har ökat distansarbetet och att 37 procent av företagen har satsat mer på digitalisering. Nivåerna för tjänstesektorer som juridik, ekonomi och utbildning, ligger på betydligt högre nivåer.

Många företag har också ställt om sin försäljning under krisen. Vanliga åtgärder har varit att rikta in sig på nya kundgrupper, etablera nya försäljningskanaler och öka graden av internetförsäljning. Framför allt är det företag med minskad omsättning som i högre grad satsat på omställning av försäljningen.

— Det är positivt att företagen ökar digitaliseringen och har hittat nya strategier för att klara krisen. Krisen har inneburit ett omvandlingstryck och den omställning som sker nu kan förhoppningsvis vara till nytta för ökad produktivitet och konkurrenskraft i framtiden, säger Tillväxtverkets analyschef Kristian Seth.

Minskad omsättning för hälften av företagen

Fler än hälften, 55 procent, av företagen i undersökningen uppger att de haft en minskad omsättning under 2020 jämfört med 2019. Inom hotell och restaurang har störst andel företag, 90 procent, haft en minskad omsättning. På andra sidan finns byggbranschen, där 29 procent, svarat att omsättningen tvärtom ökat.

Däremot är det bara 16 procent av företagen som har minskat antalet anställda, mest inom hotell- och restaurang där 53 procent svarat att antal anställda minskat.

Om undersökningen

Tillväxtverket genomförde en enkätundersökning under november och december 2020 för att studera hur företagens villkor och verklighet har påverkats under coronakrisen.

Undersökningen riktar sig till små och medelstora företag och skickades ut till 2 500 företag varav 969 företag svarade.