Aspekt

Arbetsmiljö

Ministern: ”Vi ser över ökat skydd”

Publicerad

Porträtt kvinna medelålders rödhårig blå kavaj grå bakgrund
Arbetsgivaren har alltid det yttersta ansvaret för personalens arbetsmiljö. Det menar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

I en kommentar till uppgifterna i Akavias enkätundersökning säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S):

– Det är helt oacceptabelt att de som jobbar i samhällets tjänst och har till uppgift att hjälpa andra utsätts för våld och hot. Det är inte enbart ett arbetsmiljöproblem utan i förlängningen även ett angrepp på det demokratiska samhället. Arbetsgivaren har alltid det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Riskbedömningar, samverkan med skyddsombud och förebyggande åtgärder måste prioriteras.

– Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta se över förstärkt skydd för samhällsviktiga yrkesgrupper. I utredningen ingår också frågan att se över om möjligheten att skydda personuppgifter för vissa yrkesgrupper bör utvidgas. Jag utesluter inte att fler åtgärder kan komma att behövas. Det här är en viktig fråga för hela regeringen.