Aspekt

Arbetsmiljö

Så blir du partner i revisionsbranschen

Publicerad

Få branscher har så utstakade karriärvägar som revisionsbyråerna. Som partner befinner du dig i det riktiga toppskiktet. Så här kan du nå dit.

Det finns ingen check eller garantilista. Att bli invald som partner är en yttersta konsekvens efter en långsiktig karriär och bidrag till firmans utveckling på bred front, konstaterar Anna Pontén, HR direktör och partner på Deloitte.  

Det krävs ett brett perspektiv och långsiktighet i karriären. Som partner ska du bygga ett bättre och mer hållbart företag, vilket innebär att du ska ha som ambition att lämna över ett bättre företag än det du kliver in i, understryker hon.

 

Vilken är den vanligaste bakgrunden för en partner?

Det vanligaste är att du kommer från skolan och utvecklas inom firman, men du kan även ha jobbat inom industrin eller varit på en annan konsultbyrå. 

Som partner får du stort internt inflytande. När du blivit invald får du köpa aktier i firman och ta del av såväl vinster som förluster. När du slutar måste du sälja dem till inköpspriset.

Den vanligaste resan börjar som relativt ung. Det gäller att bli riktigt duktig inom sitt område så att man är väldigt relevant på klientmarknaden och samtidigt utveckla ledaregenskaper.

 

Hur viktigt är nätverket?

Det krävs nätverk. Det bygger du från dag ett på firman. Det gör att det är svårt att byta mellan konsultbyråer. Vi kanske är ännu mer teamorienterade än någon annan bransch.   

Många börjar inom revisionsbranschen direkt efter avslutade civilekonomstudier. En del skriver kontrakt redan under utbildningen, men många lämnar firmorna tidigt i karriären. 

Revisionsfirmorna är lite av plantskolor. För att gå hela vägen hos oss krävs att du är duktig på våra tjänster, duktig på att utveckla andra medarbetare och drivs av att hjälpa andra. Din främsta drivkraft är att se andra lyckas oavsett om det är kollegor eller klienter.        

 

Hur ser den typiska karriärstegen ut?

Det är 6-7 steg. Man börjar som assistent/ analyst/ associate. Efter några år kan man bli senior och efter ytterligare några år manager, därefter senior manager, director och till sist partner. Titlarna kan skilja sig åt på olika firmor. Det finns ingen automatik utan du måste hela tiden växa och utvecklas med en uttalad ledarroll och och en tydlig expertis inom ditt verksamhetsområde. 

Hur lång tid tar resan? 

Det kan ta 10-20 år att bli partner, beroende på hur din resa ser ut, takten i din utveckling, våra behov och vilka tjänster vi utvecklar. Nu är det stor tillväxt inom cybersäkerhet, hållbarhet och M&A. Så om du satsar på det är chanserna större.

Deloitte anställer cirka 300 ungdomar från universiteten varje år och väljer årligen in 5-10 nya partners. Av deras 99 partners är 32 procent kvinnor.   

Det är stor personalomsättning i början av karriären, vilket är naturligt då det är första jobbet. De flesta som blir partners gör hela sin karriär hos oss, kanske med något avbrott ute i marknaden. Vi strävar efter relationen 40/60 på varje nivå åt något håll. Vi är det bolag av Big4, som har bäst jämställdhetsstatistik, men vi är inte nöjda förrän vi nått målet.       

 

Hur har utvecklingen på partnersidan varit de senaste åren?

Vår ambition speglas i invalsprocessen. Vi har en väldigt fin kandidatpool och de senaste fem åren har vi tagit in 40 procent kvinnor. I takt med att fler män går i pension kommer andelen kvinnlig partners öka, spår Anna Pontén   

I talangpoolen är hälften kvinnor, berättar hon.

Det finns ett affärsvärde i öka jämlikhet. Vi ska vara trovärdiga och förstå kunderna. De vill se team med olika bakgrund. Något annat är otänkbart vid offertpresentationer idag.   

Så vad är viktigast för att lyckas?

Att förstå sin ledarroll och vilket inflytande partnerrollen ger, visa hur du kan skapa mervärde för firman, kollegor och klienter. Bli en förebild. 

Anna Pontén började på Deloitte 1999 efter att bland annat ha jobbat som ekonomichef på Astrazeneca och Stockholm Stad. Åtta år senare blev hon partner och 2011 HR-chef. 

Det är en del i vår strategi att man i alla roller ska ha god förståelse för klientverksamheten. Vi erbjuder kurser inom varje del vi verkar i och har egna ledarskapsutbildningar. Vi ser alla som börjar, alla coachas för att se att de är på spåret och vad som är nästa steg. Vi lägger mycket kraft på det men alla växer i olika takt.