Akavia Aspekt

Medlemmar garanteras eget jobb-torp

Publicerad

Akavia blir första fackförbund ut att kunna erbjuda samtliga medlemmar en arbetsrumsbod, Akaviatorpet, med tillhörande automatiskt godkänd byggrätt.
– Det unika med Akaviatorpet är att samtliga bygglov kommer att godkännas. Vi har fått politikerna att lyssna och förstå att boende i såväl slott som koja behöver arbetsro, säger Lee Wermelin, ordförande i Akavia.

Svårigheterna som många upplevt under pandemin med att sköta jobb och privatliv vid samma bord är snart ett minne blott. Akavias medlemmar erbjuds från idag att kunna söka, och få ett automatiskt godkänt nationellt bygglov av en helt ny husmodell, Akaviatorpet, avsedd för att inhysa endast ett arbetsrum.

– För oss är medlemmarnas arbetsmiljö en prioriterad fråga. Under Covid-epidemin har vi sett att många medlemmar saknar en möjlighet till enskilt arbetsrum i hemmet. Många sitter i bostäder där både en partner och en eller flera ungdomar sitter hemma och jobbar eller studerar på distans, säger Lee Wermelin, ordförande för Akavia.

Under Covid-året som gått har Akavias ledning suttit i intensiva möten med Skatterådet för att hitta en hållbar lösning som ska möjliggöra för samtliga medlemmar att kunna ha ett externt arbetsrum. Både regeringen och Skatterådet har enligt vad Akavia Aspekt erfar varit tillmötesgående i arbetet med att hitta en lösning för samtliga medlemmar.

– Till att börja med var jag skeptisk till en arbetsrumsbod. Men när Akavia på ett så här tydligt sätt pekade på behovet av en förbättrad arbetsmiljö för sina medlemmar, både under Covid och post-Covid och samtidigt kom med det här förslaget så blev vi eld och lågor. Jag ska beställa en själv, säger Aeprilis Ouno på Skatterådet.

Akavia har genom medlemsundersökningar kommit fram till att det finns väldigt specifika och enhetliga krav på externa arbetsrum. Akaviatorpet är som minst nio kvadratmeter och som störst 18 kvadratmeter. För att trygga en god arbetsmiljö är Akaviatorpet utrustat med höj- och sänkbart skrivbord, wifi, ljudisolering och en rejäl kaffebryggare.

– Vi känner våra medlemmars behov och vet att de är både ljudkänsliga och kaffesugna, säger Lee Wermelin.

För att undvika sammanblandningar med Friggebodar och Attefallshus ska Akaviatorpet ha en utvändig stripe i korrekt akaviansk vinkel för att tydligt visa att det är ett Akaviatorp. De mindre husen är tänkta för den som bor i lägenhet och som måste samsas med flera medlemmar i trapphuset om att bygga Akaviatorpet på taket på flerfamiljhus.

– Jag är ekonom och har med hjälp av statistiska modeller räknat ut att maxantalet Akaviatorp på ett tak i tätbebyggt område är åtta stycken. Genomsnittet hushåll i en trappuppgång är också åtta, och genomsnittet Akavia-medlemmar i en portuppgång i dagsläget är en. Samtidigt har vi ungefär tre miljoner hushåll som bor i flerbostadshus, många är enmanshushåll. Vi öppnar därför armarna för fler medlemmar.

Bakom Akaviatorpet står förutom fackförbundet Akavia också arkitektbyrån Omjutad, regeringen, Konstruktiva Byggnadsrådet, Skatterådet och Nationella Stadsplaneringskontoret.

Samtliga bygglov är på förhand redan godkända. Det enda du som medlem behöver göra är att fylla i en bygglovsansökan och en nationell godkännandeblankett för bygganmälan. Från idag kan du leta efter att ladda ner ansökan om bygglov och en nationell godkännandeblankett någon annanstans.