Aspekt

Information från Akavia

It-akademiker – nu har du möjlighet att påverka

Publicerad

Som ledamot i styret för professionsföreningen för it-akademiker har du chansen att engagera dig i de fackliga frågor som du brinner för, samtidigt som du får ett utökat nätverk och användbara erfarenheter. Just nu finns det några vakanser – passa på att anmäla ditt intresse.

Akavia har sju professionsföreningar som ger dig som medlem möjlighet att engagera dig i frågor som rör den egna professionen. Föreningarna ska fungera som en form av mötesplatser för till exempel karriärfrågor, utbildningsfrågor och annat som syftar till utveckling av professionen.

Du kan engagera dig aktivt genom ingå i styret för en professionsförening, och just nu finns det vakanser att fylla i föreningsstyret för it-akademiker.

– Det är viktigt att det är en blandning av ledamöter som speglar mångfalden bland medlemmarna. Därför är det just nu extra önskvärt att få in yngre medlemmar som är it-akademiker, gärna kvinnor, och som arbetar i privata bolag. Men givetvis är alla it-akademiker som är intresserade av sådana här frågor välkomna att söka, säger Ida Inga, professionsanalytiker på Akavia.

Läs mer om professionsföreningarna här.

Arbetet i styret sker i digitala möten – åtminstone tillsvidare – och det brukar vara mellan sex och tio möten per år. Det finns en rad olika frågor som kan vara aktuella för professionsföreningen, beroende på vad som är angeläget för medlemmarna. Det kan till exempel handla om att:

  • bevaka utbildningsfrågor
  • följa utvecklingen av professionens roll och förutsättningar 
  • lämna förslag till förbundets arbete med opinionsbildning
  • medverka i utveckling nya tjänster till stöd för medlemmarna
  • bidra med idéer till medlemstidningen, nyhetsbrev och sociala medier
  • ta fram förslag till seminarier eller andra medlemsaktiviteter.
Ida Inga.

– Föreningen och styrelsearbetet är bra för den som är intresserad av vad som händer branschen och vilken roll Akavia ska ta. Det finns stora möjligheter att påverka arbetet i förbundet, inte minst eftersom det är nystartat, säger Ida Inga.

Hon lyfter också fram att det finns rent personliga vinster med styrelsearbetet.

– Man har stora chanser att bredda sitt nätverk rejält, och dessutom är föreningsarbete alltid en bra merit att lägga på sitt cv.

Så jobbar ett regionalt skyddsombud.

Fredrik Ringblom, forskningsingenjör på FOI, sitter i professionsstyret för it-akademiker sedan ett par år tillbaka.

– Jag tycker att det ger mig en djupare förståelse för hur det är att arbeta på andra ställen. Dessutom är det ett sätt att få en inblick i hur yrkesrollen kan komma att ändras på sikt, till exempel när AI-verktygen blir allt bättre, säger han.

Fredrik Ringblom.

Han understryker att arbetet i styret ska utgå från vad medlemmarna inom professionen vill få ut av förbundet. 

– För att ta reda på vad de verkligen ville ha gjorde vi en undersökning för ett par år sedan – när vi fortfarande var en del av Jusek – och märkte bland annat att det fanns ett intresse av fler webbinarier och aktiviteter utanför storstäderna. Det är sådant som förbundet mycket väl kan ordna.

Anmäl ditt intresse för professionsstyret för it-akademiker här.

Fredrik Ringblom pekar i likhet med Ida Inga på behovet av att få in styrelseledamöter som arbetar i den privata sektorn.

– Omkring 70 procent av it-akademikerna inom Akavia arbetar i privata företag, och i nuläget är de inte representerade i styret. Det är synd, för det gör det svårare att säkerställa att just deras önskemål och tankar kommer fram. Jag skulle för övrigt också gärna se att någon som arbetar kommunalt gick med, säger han.