Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Ledarskap

Delat ansvar mellan chef och medarbetare kring utbildning

Publicerad

Du har ingen laglig rätt till kompetensutveckling.– Däremot har både du och din chef ett ansvar för att se till att du får den kompetensutveckling som du behöver, säger Ulrika Emteryd som är en av Akavias biträdande förhandlingschefer.

Hon berättar att det i kollektivavtalen finns skrivningar om kompetensutveckling.

– Men där står inte att du som medarbetare har rätt till exempelvis en viss kompetensutveckling per år i tid eller pengar. Däremot kan det finns lokala överenskommelser om det.

– Åtminstone varje år bör du diskutera ditt kompetensutvecklingsbehov med din chef, vad du behöver för att både du och verksamheten ska utvecklas. Många företag och organisationer har dessutom individuella kompetens­utvecklingsplaner.

Ulrika Emteryd betonar att kompetensutveckling inte är samma sak som att gå en kurs eller delta i ett seminarium.

– Det kan också vara att man får nya arbetsuppgifter inom ramen för den anställning som man har.

Bör alla ha rätt till ett visst antal timmars kompetensutveckling per år i form av kurser eller liknande?

– Ett problem för våra medlemmar är att de i dag inte alltid har tid att delta. En sådan regel skulle åtminstone leda till att tid avsattes till detta.

Skiljer det mycket mellan
olika företag?

– Absolut. Vissa arbetsgivare sätter stort fokus på att kontinuerligt kompetensutveckla sin personal, medan det finns de som inte gör det. Inom en del områden ställs det dessutom krav på att personalen återkommande genomgår vissa utbildningar för att de ska få behålla sina licenser eller liknande.

Skiljer det mellan privat och offentlig sektor?

– Möjligheter till kompetens­utveckling utifrån kollektivavtalen
är ganska lika. Däremot finns det
i kommunal och statlig sektor möjligheter att under vissa förutsättningar söka medel för att höja personalens kompetens för att därmed undvika uppsägningar.

Under hösten genomförde Novus på uppdrag av Akavia en opinionsundersökning som bland annat visar att färre än en av tre akademiker på arbetsplatser där det under året genomförts korttidspermitteringar har deltagit i kompetensutveckling under permitteringstiden.

– I och med att möjligheterna till korttidspermitteringar har förlängts till sommaren borde fler erbjudas den möjligheten. Enligt undersökningen vill dessutom 70 procent av akademikerna kompetensutveckla sig under permitteringstiden. 

Ulrika Emteryd berättar att två tredjedelar, enligt undersökningen, vill förkovra sig inom ämnen som är relaterade till den nuvarande anställningen.

– En tredjedel vill göra det inom ett annat område, vilket tyder på att det finns en hög vilja till omställning och rörlighet bland dem som blir varslade eller korttidspermitterade.

Publicerad