Aspekt

Ledarskap

Growth mindset: Banken som satsar på mänsklig tillväxt

Publicerad

Uppdaterad

Ledningen på Landshypotek Bank använder ett förhållningssätt som inspirerats av growth mindset. Fokus är att medarbetare bör utvecklas inom flera olika områden för att verksamheten ska växa och hitta nya affärsmöjligheter.

Landshypotek Bank har finansierat jord- och skogsbrukares boende och företagande sedan 1836. Som relativt liten aktör behöver ledningen laga efter läge och till sin hjälp har de förändringsledning där growth mindset ingår.

– Vi använder inte begreppet growth mindset men våra medarbetare är så pass få att det krävs att de växer inom flera olika områden. Som ledare är det min roll att sätta ramen med förutsättningar och med dem som utgångspunkt kan jag ha höga förväntningar på medarbetarna, samtidigt som jag coachar dem i att de kan nå hur långt som helst, säger Tomas Uddin, chef för marknad, kommunikation och HR på Landshypotek Bank.

Det viktigaste verktyget för att lyckas med uppdraget stavas reflektion. Ledningsgruppen träffas minst en timme i veckan med en friare agenda och reflekterar över sina roller, för att hjälpa varandra att skapa trygghet och lösa problemställningar.

– Vår bransch är oerhört präglad av dels boxtänkande och dels av myndigheters krav på regelstyrning och kartlagda processer. Vi behöver därför arbeta med både vår egen, organisationens och medarbetarnas trygghet för att vi ska utveckla banken.

Tomas Uddin är helt övertygad om att det här förhållningssättet är här för att stanna, inte minst i den bitvis mycket traditionella bankvärlden.

– Ju mer komplex omvärlden blir desto mer kontroll kräver myndigheterna, men jag anser att det som krävs är medvetna och ansvarstagande medarbetare med förmåga till just självreflektion. Ytterst handlar det om att skapa större värde för verksamheten.