Lunds universitet är idag det enda lärosätet i Sverige som utbildar gymnasielärare i juridik. Det var för fem år sedan som Juridiska fakulteten erbjöd en 90-poängskurs i juridik för gymnasielärare. Året därpå kompletterade universitetet utbudet med sommarkurser, och de är dessa som nu fått permanent statlig finansiering.

Kurserna ges online på distans inom ramen för fortbildningssatsningen Lärarlyftet, och är mycket populära.

– Söktrycket är högt. Senast hade vi bortåt 80 behöriga sökande till 27 platser på 90-poängsutbildningen, berättar Magnus Svensson, som är chef för Juridiska fakultetens distans- och uppdragsutbildningar. Gymnasieskolorna i landet mer eller mindre slåss om dem som gått vår utbildning.

Sommarkurserna i juridik för lärare består av 7,5 och 15-poängskurser som kan kombineras ihop till den behörighetsgivande 90-poängskursen. Och det är många som uppskattar det.

– Våra sommarkurser för lärare tillhör de absolut mest populära sommarkurserna inom hela Lunds universitet.

Det är på ekonom- och samhällsprogrammen på gymnasiet som det behövs lärare i juridik. Och det är framför allt tre kategorier av sökande: lärare som är behöriga i andra ämnen och som vill bli behöriga i ett ämne till; yrkesverksamma men obehöriga lärare som vill utöka sin kompetens; samt de som arbetar med något annat men vill sadla om och byta karriär och bli lärare. Att sommarkurserna nu fått permanent finansiering innebär att skolan kan planera med större framförhållning.

 

Om utbildningen

För att kunna söka 90-poängskursen i juridik för gymnasielärare inom ramen för Lärarlyftet krävs att den sökande är behörig gymnasielärare, att man är anställd som lärare och att huvudmannen ger sitt tillstånd. Tidigare krav på att man ska ha undervisat i juridik som obehörig lärare har tagits bort. Undervisningen ges på distans, på halvfart och är anpassad så att studenterna ska kunna jobba samtidigt.