Aspekt

Ledarskap

Lättare för företagare få lån i norr

Publicerad

Möjligheten för små och medelstora företag att få finansiering genom banklån skiljer sig mellan olika regioner, oavsett kreditvärdighet. Svårast är det i Blekinge.

Enligt en sammanställning finansieringstjänstföretaget Krea gjord bland sina kunder, skiljer sig möjligheten att få företagslån mellan olika regioner. Det tycks inte spela några roll om låneansökan behandlats i en storstad eller mindre ort: Däremot är skillnaden stor mellan norra och södra Sverige.

Enklast tycks det vara att få företagslån i Västerbotten, där 76 procent av ansökningarna beviljades. I princip lika stor andel lån beviljades i Norrbotten och Jämtland.

Tittar man in andra änden av spektrat ser man att andeln beviljade lån i Blekingen når upp till 58 procent, vilket är lägst i landet. Andelen var något större i Kronoberg och Örebro, men ändå en bra bit under riksgenomsnittet på 68 procent.

Jämför man beviljandeandelen med den genomsnittliga kreditvärdigheten från UC ser man att de båda måtten inte alltid följer varandra.

– De regionala skillnaderna är överraskande och kan inte förklaras med företagens genomsnittliga kreditvärdighet, bolagens resultat eller branscher, säger Carsten Leth, kommersiell chef på Krea.

Som exempel på det pekar han på Kronoberg som har tredje lägsta beviljandegrad men samtidigt flest bolag med bra kreditvärdighet hos UC.

– Det är märkligt att en region som Kronoberg vars företag har haft bäst ranking samtidigt har en låg beviljandegrad. Detta visar på att det finns mer jobb att göra för att alla företag ska få samma förutsättningar att hitta rätt finansiering.

Andel beviljade lån via Krea jämförd med kreditvärdighet från UC, per region.