Aspekt

Ledarskap

Privatanställd ekonom – Då ökar risken för åldersdiskriminering

Publicerad

Ekonomer är särskilt utsatta för ålderism, och speciellt inom den privata sektorn.
– Situationen har blivit absurd, säger Nina Forssblad, professionsanalytiker för ekonomer på Akavia.

Var tredje ekonom över 45 år har upplevt ålderism, och värst är det för ekonomer i den privata sektorn. 

– Det finns flera anledningar till ålderism, som synen på ålder i samhället och fördomar om att äldre inte hänger med eller vill fortsätta lära nytt och utvecklas hela livet. Situationen har blivit absurd, säger Nina Forssblad.

– Arbetsgivare ligger också olika långt fram när det gäller att kompetensutveckla för framtidens arbetsmarknad. Fler behöver tänka till om det i takt med en åldrande befolkning. 

Det faktum att privatanställda ekonomer är särskilt utsatta förklaras bland annat av det stora omvandlingstrycket i den privata sektorn, enligt Nina Forssblad.  

– En anledning är att många av dem arbetar i stora företag där det sker större och snabbare förändringar, fler företagsaffärer och omorganisationer än i den offentliga sektorn, säger hon.

Värst drabbade är privatanställda ekonomer inom branscherna marknadsföring och kommunikation, finans, it och konsulter. 

– Här försvinner vissa tjänster och nya tillkommer och det krävs kontinuerligt uppdaterad kompetens och kunskap, inte minst på grund av den digitala utvecklingen, säger Nina Forssblad.

Nina Forssblad.

Ekonomerna är mer drabbade än övriga yrkesgrupper. Enligt Civilekonomernas rapport ”Tack, men nej tack – en rapport om åldersdiskriminering bland ekonomer” från 2019 har 32 procent av ekonomerna upplevt ålderism, jämfört med 21 procent av andra högskoleutbildade tjänstemän. 

– Jämfört med jurister, som är närmast utbildnings- och arbetsmässigt, upplever vi att ekonomer är mer utsatta för ålderism, samtidigt som löneutvecklingen också planar ut mer när de blir äldre, säger Mikael
Andersson, förhandlingschef på Akavia.

– För att vända utvecklingen måste vi se till att chefer utbildas i framkant. Medarbetare måste utvecklas inom flera områden, inte bara fortsätta som specialister, utan bredda sin kompetens. Verksamheter behöver förstå värdet av att ha anställda i olika åldrar. Det är bra för att kunna spegla olika målgrupper, men även för kunskaps- och erfarenhetsöverföring. Det går bättre för verksamheter med blandade åldrar, säger han. 

Det finns många myter och fördomar kring äldre, men de är varken dyrare att anställa eller behålla, och inte mindre förändringsbenägna, understryker Nina Forssblad. 

– Yngre kommer in på högre lön. Äldre nyanställda brukar dessutom inte få jättehöga lönelyft och kostar inte mer i pensionsavsättningar. En av de största farhågorna är att de inte stannar kvar, men det är troligare att de gör det. Det stämmer inte heller att de inte skulle vara lika intresserade av att lära sig nytt eller att de är sjuka mer. Tvärtom visar Jobbhälsobarometern från Sveriges Företagshälsor att 60-åriga kvinnor är friskare än 30-åriga män, säger hon.

Nina Forssblad berättar att ålderismen bland ekonomer märks på flera sätt.

– De drabbas av en inlåsningseffekt: de vågar inte sluta, kallas inte till intervjuer, men känner sig inte diskriminerade på arbetsplatsen, vilket framkommer av Civilekonomernas rapport.

Ålderismen bland ekonomerna märks redan från 45 år, medelåldern för när upplevd åldersdiskriminering börjar är 48 år, men ålderismen märks framför allt i gruppen 55–67 år. Den är också vanligare i storstäder. 

– Det är mycket svårare att byta jobb även på den egna arbetsplatsen när man uppfattas som äldre. Om det behövs ny kompetens anställer man ofta någon yngre i stället för att ha en kompetensutvecklingsplan för personalen.

Om vi inte tar tillvara på erfarenhet och kompetens kan det leda till sämre resultat och verksamheter, varnar Mikael Andersson. 

– Digital kompetens, som hyllas så mycket nu, måste vägas mot strategisk förmåga, som är livsviktigt och extra värdefullt i omvandlingen av affären, säger han.  

Utvecklade nyckeltal när det gäller åldersredovisning för anställda samt ekonomiska incitament i form av till exempel lägre arbetsgivar-
avgifter för äldre skulle kunna vara en väg att gå.

– För enskilda gäller det att lyfta fram sin kompetens, sin strategiska och analytiska förmåga, att veta sitt värde och vara proaktiv, säger han.

Enligt Mikael Andersson är nätverket extra viktigt för ekonomer.

– För jurister är det vanligt att få jobb via klassiska annonser på webben. Det funkar inte lika bra för ekonomer. Som ekonom är nätverket extra viktigt i högre ålder. 

Publicerad