1982 publicerades den banbrytande managementboken In Search of Excellence, som snabbt blir en av de mest lästa inom genren. Visdomen som förmedlas är att man ska identifiera exceptionellt framgångsrika företag, analysera vad de har gemensamt och tillämpa dessa drag på den egna verksamheten. Det är så man tar steget från bra till bäst.

Men då missar man en viktig aspekt, menar Chengwei Liu, författare som till vardags undervisar vid handelshögskolan ESMT i Berlin. När han studerar extremt framgångsrika företag, popartister eller idrottslag, ser han att snabb och oväntad framgång oftast följs av en återgång till sämre prestationer. Anledningen är tur.

Underskattar man fenomenet tur i framgång, blir analysen fel, menar Chengwei Liu. Hårt arbete och kompetens leder långt, men om framgången bygger på tur, är den svår att imitera.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Många företagsledare vill gärna tro att deras framgång bygger på förutsägbara faktorer, och att framgångskurvan går att extrapolera in i framtiden. Och när det handlar om normala prestationer stämmer troligen den bilden av relationen mellan kompetens, slit och tur. Ju hårdare jag jobbar desto mer tur har jag. Det stämmer bra för att höja sin prestation från dåligt till bra. Men inte när det kommer till att höja sig från bra till exceptionellt bra.

- Problemet är att vi är hårdprogrammerade att imitera de mest framgångsrika, menar Chengwei Liu. Men att imitera exceptionellt framgångsrika företag vars framgång bygger på tillfälligheter och tur, kommer inte att lyckas.

Så vad ska man göra då? Enligt Chengwei Liu ska man i stället titta på de näst bästa, de näst framgångsrika.  Leta inte efter den som plötsligt toppar hitlistan, utan de som ligger på plats 20–40. De är inte idrottslaget som mot alla odds vinner serien som sitter inne med de långsiktiga svaren. Ibland är näst bäst, det bästa.

Chengwei Liu är lektor vid ESMT i Berlin och författare till bland annat Luck: a key idea for business and society

Han utvecklar sitt resonemang om tur och framgång i en artikel i Harward Business Review