Det framgår av en ny undersökning som rekryterings- och bemanningsbolaget Randstad låtit Sifo ta fram. Bland de främsta orsakerna till att kandidater hoppar av finns att de upplever en långsam återkoppling eller ett oprofessionellt bemötande från rekryteraren.

– Vi befinner oss onekligen på arbetstagarnas marknad och konkurrensen om den rätta kompetensen är hårdare nu än tidigare, säger Kristin Olofsson, rekryteringsspecialist på Randstad. Att ha en transparent rekryteringsprocess där återkoppling är en naturlig del bör alltid ligga i företagens intresse. Det är än viktigare i dag eftersom vi annars riskerar att tappa potentiella medarbetare eller få dåligt rykte på arbetsmarknaden.

Vad man stör sig mest på under en rekrytering varierar beroende på vem man är. Män är något mer irriterade över långsamhet i återkoppling än vad kvinnor är. Ett oprofessionellt bemötande är något storstadsbor har svårare att tolerera än personer från övriga landet. Att processen drar ut på tiden är något unga personer har svårare att fördra än vad äldre har.

Att undersökningen genomfördes i vintras, innan effekterna av Rysslands krig mot Ukraina blivit kännbara och konjunkturprognoserna vänt nedåt, kan naturligtvis ha färgat attityderna hos de svarande. Men ett senfärdighet och oprofessionellt bemötande uppskattas troligen inte mer under lågkonjunktur.

Resultat från undersökningen

Har du avstått från att söka ett jobb eller hoppat av en rekryteringsprocess på grund av något av följande?
För långsam återkoppling från arbetsgivaren 13%
Oproffsigt bemötande under intervju 12%
För tidskrävande process med många steg 9%
Fick frågor under intervjun som inte hade med tjänsten att göra 5%
Arbetsgivaren krävde kompetenstester 3%
Arbetsgivaren krävde personligt brev 2%
Arbetsgivaren krävde cv1%
Inget av ovan 67%
Vet ej 7%
Andel som nämnt något (summering) 26%

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 26–30 januari 2022. Totalt intervjuades 1415 personer i åldern 18–65 år, varav 1 095 personer var yrkesverksamma (heltid eller deltid).