Aspekt

Lön

Månadens citat om lön

”Jag vet dessutom exempel på att man titelmässigt nedgraderar vissa seniora roller för att inte behöva betala så höga löner. Att lönen avstannar efter 50 är mest synligt inom den privata sektorn.” Carl Stiller, medlem i styret för Akavias professionsförening för ekonomer.

Lön som förälder