Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Lön

Akavia vann tvist om provision i domstol

Publicerad

Efter fyra års kamp fick juristen sin uteblivna provisionslön från arbetsgivaren; Akavias rättshjälp spelade en tung roll när medlemmen vann tvistemålet. 
– Jag hade nog inte vågat gå till domstol utan rättshjälp och därmed riskerat att tvingas betala flera hundratusen kronor i rättegångskostnader, säger han. 

Medlemmen, i dag jurist på ett bolag, var sedan 2015 anställd som biträdande jurist på en advokat­byrå. Sommaren 2016 noterade han att provisionen inte utbetalats, något som delvis fortsatte även följande år. 

Efter fruktlösa försök att få ut sina pengar inledde han en serie samtal med arbetsgivaren. Diskussionerna ledde inte någonvart eftersom arbetsgivaren hävdade att medlemmen ville ha betalt för jobb som delägaren, alltså arbetsgivaren, själv hade utfört.

– Jag sträckte mig väldigt långt för att undvika en rättsprocess, men deras bud gick inte att acceptera. Jag ville verkligen undvika tingsrätten, för man har sitt rykte som jurist att tänka på, säger medlemmen. 

Han beskriver hur ovärderlig Akavias rättshjälp varit under resans gång och att han inte hade vågat gå in ensam i en rättsprocess, trots att han trodde på sitt mål. 

– Min hemförsäkring hade inte täckt rättegångskostnaderna om jag förlorat. För mig var det viktigt att rättshjälpen fanns med hela vägen, redan i de utomrättsliga tvisteförhandlingarna. Arbetsgivaren saknade kollektivavtal, medan jag var fackansluten. En ombudsman från dåvarande Jusek trädde in som medlare och det var ett bra stöd att ha någon att diskutera med.

Med stöd av en omsorgsfull redovisning av arbetade timmar gick medlemmen, biträdd av Akavias förbundsjurist Arne de Lange, till tingsrätten. Den gick helt på medlemmens linje och förra hösten tilldömdes han närmare en kvarts miljon kronor i utebliven provision och ränta. Arbetsgivaren överklagade till Arbetsdomstolen som inte gav prövningstillstånd.

Vad rekommenderar du andra som är i samma situation du var i?

– Tala med Akavia och dra dig inte för att söka hjälp tidigt, något man har rätt till via sitt medlemskap. 

Arne de Lange menar att tingsrättsdomen bekräftar nödvändigheten att medlemmar säkrar skriftlig bevisning i form av provisionsunderlag.

– Beträffande lön ligger bevis­bördan på den som vill ha betalt. Vår medlem hade ett tydligt anställningsavtal och åberopade en väldigt detaljerad tidredovisning. Då menade domstolen att bevisbördan gick över på delägaren som i praktiken hävdade att medlemmen ville ha betalt för jobb som delägaren utfört, men det ansåg tingsrättaren att denne inte kunde styrka. 

Publicerad