Aspekt

Lön

Att bli av med jobbet kan ge jackpot i lönekuvertet

Publicerad

Uppdaterad

Att bli av med jobbet behöver inte vara så illa. På högre befattning får flertalet högre lön på nya jobbet. På samma befattning får en tredjedel högre lön, enligt omställningsaktören TRR.

Att bli av med jobbet är ofta traumatiskt, men behöver inte vara så illa, åtminstone inte om du arbetar på ett företag som är anslutet till TRR, vilket väldigt många akademiker gör. Faktum är att sannolikheten är stor att du då inte bara får ett nytt jobb utan kanske till och med högre lön, enligt TRR:s arbetsmarknadsstatistik för tjänstemän som fått nytt jobb med stöd av dem under den tuffa coronaperioden 1 mars-30 september 2020.

Statistiken visar att 75 procent av dem som får en högre befattning också får högre lön och att 78 procent i samma befattning får högre eller lika lön. De flesta hittar nya jobb som säljare, projektledare eller konsulter. Handel och försäljning, offentlig sektor eller IT-branschen står för de flesta anställningarna, men även bygg- och anläggning samt service och tjänster tillhör dem som behöver rekrytera, visar statistiken.

– Offentlig sektor ligger oftast i topp, men i år sticker arbetsgivare som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Försvarsmakten ut mer än vanligt. Där är handläggare det vanligaste yrket, tätt följt av roller inom IT och digitalisering, säger Erica Sundberg, operativ chef på TRR.

Absolut vanligast är att hitta det nya jobbet i annons via nätet eller via det egna kontaktnätet, främst yrkeskontakter men även privata kontakter är bra.

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching, som stöttar uppsagda tjänstemän på väg mot en ny anställning, studier eller företag. Totalt är 35 000 företag i den privata sektorn med 950 000 tjänstemän anställda anslutna till dem. Utöver TRR finns det flera andra  trygghetsorganisationer, som också kan ge hjälp om din arbetsgivare är ansluten till dem.

Under perioden mars till och med september i år ökade antalet uppsagda tjänstemän som TRR tog emot med 8 658 personer till 18 000 jämfört med motsvarande period i fjol och uppgick därmed till nästan dubbelt så många som beräknat för 2020.  Andelen som hittat positiva lösningar är faktiskt fler än motsvarande period i fjol trots pandemin, enligt TRR.

– Det finns jobb och vi ser tydligt att de som engagerar sig hittar nytt arbete. Under perioden 1 mars -30 september är andelen av dem vi tagit emot och som fått en positiv lösning fler än motsvarande period i fjol, framhåller säger Erica Sundberg.

Omställningstiden har dessutom sjunkit till i snitt drygt 5,5 från 7 månader, berättar hon.

– Vi vet att det är ännu viktigare i tuffa tider att hålla sig anställningsbar. Man vet inte när det dyker upp något nytt jobb. Vänta inte tills du blir uppsagd med att påbörja ett cv och knyta kontakter. Var aktiv från start, passa på att utbilda dig, rata inga jobb i väntan på det rätta. Förut kunde man tillåta sig att vara ledig med lön ett tag, men nu är det tuffare konkurrens.

Andelen som går vidare till högre befattningar ligger under perioden på 19 procent, 14 procent går till lägre befattningar och resten går till samma, uppger Erica Sundberg.

TRR är försiktigt positiva inför hösten, men har beredskap inför en ny varselvåg, uppger hon.

– Men just nu känns det positivt. Under perioden mars till och med september har TRR stöttat fler personer till nytt arbete, studier eller hjälp med att starta företag, än under samma period förra året, avslutar hon.

Branscherna som behöver rekrytera

  1. Handel och försäljning
  2. Offentlig sektor
  3. IT
  4. Bygg och anläggning
  5. Service och tjänster

Källa: TRR 2 oktober 2020