Aspekt

Lön

Coronaeffekt på lönerna 2021

Publicerad

Coronapandemin dämpade i fjol löneökningstakten rejält. Bland Akavias medlemsgrupper utvecklades lönerna sämst för ekonomer och it-akademiker.

Mellan 2017 och 2019  ökade lön­erna för Akavias medlemmar med i snitt 4,2 procent. I fjol stannade löne­ökningarna på 1,6 procent, enligt förbundets löneenkät.

– Pandemin och en uppskjuten avtalsrörelse gjorde att lönerevisionerna kom i gång sent. Många revisioner och lönesamtal har därför i praktiken inte hunnit
genomföras, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.

Sämst utvecklades lönerna för ekonomer och it-akademiker som fick nöja sig med uppgångar på 0,5 respektive 1,4 procent.

– För alla med senare löne­samtal är det nu viktigt att ta del av lönestatistik som förberedelse. I vår statistik kan man i detalj studera lön för olika branscher och arbetsområden.