Akavia Aspekt

Här finns jobb för ekonomer

Publicerad

Det är stor efterfrågan på revisorer och redovisningsekonomer, men även på ekonomer som kan big data, tipsar Nina Forssblad, professionsanalytiker med särskilt ansvar för ekonomer och personalvetare på Akavia.

– Det är generellt stor brist på redovisningsekonomer och det är det även nu. Jag ser många rapporter om framtidens arbetsmarknad, som pekar ut att deras jobb försvinner, men de ändrar bara arbetsuppgifter. Det är främst de ungas assistenttjänster som förändras när det blir mer automatiserat. Behovet av personer som kan kontrollera, tolka och analysera ökar bara. Det är fortsatt stor efterfrågan på revisorer och redovisningsekonomer, slår hon fast.

Även inom compliance/regelverk och för inköpare ser marknaden mycket bra, uppger hon.

– Vi ser att allt fler akademiker jobbar inom handeln med t ex compliance och logistik och att fler ekonomer arbetar med de frågorna inom exempelvis e-handeln som blir allt mer komplex och global, men även inom tillverkningsindustrin. Inköpare och upphandlare, liksom supply chain managers finns det också alltid efterfrågan på. Inte minst de stora internationella företagen med många komplicerade kontakter i en stor del av världen, men även offentlig verksamhet, t ex sjukvårdens inköpsavdelningar, har behov av det.

Internrevisorer samt hållbarhets- och miljöekonomer beräknas också ligga bra till.

– Internrevisorer är också en grupp det inte finns så många av. Nu kommer dessutom hållbarhets- och miljöekonomer allt mer i blickfånget. Alla behöver hålla sig uppdaterade inom hållbarhetsområdet, men spetskompetens inom det kommer ge en extra fördel.

Det finns också mycket jobb för dem som är kompetenta inom big data management området för den som kan presentera och analysera data. Många ekonomer går åt det hållet, framhåller hon.

– Det är verkligen så att personer som kan förvandla gigantiskt mycket information till användbar information genom urval och analyser, har stora möjligheter och är efterfrågade, avslutar Nina Forssblad.