Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Lön

Lön: Vad skiljer mellan jurister och ekonomer?

Publicerad

Låt oss titta lite närmare på Akavias största utbildningsgrupper, jurister och ekonomer. I och med samgåendet mellan Jusek och Civilekonomerna kom gruppen ekonomer att bli den klart största och har i vår lönestatistik dubbelt så många medlemmar som juristerna.

Medianlönen för ekonomer ligger på 49 700 kronor och för juristerna på 47 000. Så ekonomer får mer betalt? Nja, strukturen för de båda grupperna ser något olika ut, till exempel så är snittåldern cirka fyra år lägre för juristerna.

Läs även: Så mycket tjänar jurister 2022

Juristerna återfinns dessutom till drygt hälften inom statlig sektor medan två tredjedelar av ekonomerna återfinns i den privata. Gör man en ”rättvis” jämförelse mellan de båda grupperna ser man att juristerna i många fall överträffar ekonomernas löner. Enhets- (grupp-) chefer har en medianlön på 65 000 och 70 800 inom statlig respektive privat sektor medan motsvarande för ekonomer är 55 000 och 61 000.

De som är högre chefer har bland juristerna en median på 90 000 (privat sektor) och ekonomerna 79 200. Bland dem som identifierar sig som specialister inom privat sektor så ligger juristerna också högre, 61 500, mot ekonomernas median 54 000.

En stor grupp för såväl jurister som ekonomer är handläggare i statlig tjänst. Där håller sig lönerna på ungefär samma nivå för grupperna, medianen ligger strax över 39 000 kronor. De myndigheter där flest av våra medlemmar återfinns är Försäkringskassan, Skatteverket och Domstolsverket. Den högsta lönenivån bland dessa återfinns på Skatteverket med median 39 000, Domstolsverket 38 700 och Försäkringskassan 35 000.

De bäst betalda (över 100 000) juristerna inom privat sektor återfinns inom industrin, bank och finans samt försäkringsbolag och advokatbyråer.

 

Ingångslönerna, alltså lön för nyexaminerade, låg 2019 på 30 000 för dessa grupper sammanlagt.

Juristerna inom privat och kommunal tjänst ligger på 31 000, medianvärdet dras ner av statliga sektorns 28 000, där bland andra Domstolsverket tycks ha ingångs­löner på runt 27 600.

Motsvarigheten bland ekonomer tycks vara revisionsbranschens revisorsassistenter som drar ner ingångslöner på privat sektor. De är lägre än motsvarande på statlig och kommunal sektor. 

Publicerad