Akavia Aspekt

Nya lönesiffror – så mycket tjänar samhällsvetarna

Publicerad

De flesta samhällsvetare är verksamma inom den offentliga sektorn, men de högsta lönerna för samhällsvetarna finns hos de privata arbetsgivarna. Det visar en ny löneundersökning från Akavia.

Enligt Akavias nya löneundersökning, som gjordes mellan oktober och januari, ligger medianlönen för samhällsvetare på 44 500 kronor – vilket är den tredje lägsta siffran av fackförbundets samtliga yrkeskategorier. Medianingångslönen för samhällsvetare är 29 000 kronor, den näst lägsta noteringen av alla medlemsgrupper.

— Samhällsvetare är ett paraplybegrepp som samlar exempelvis statsvetare och genusvetare. Eftersom begreppet är ganska abstrakt kan det vara svårt för många arbetsgivare att ha koll på samhällsvetarnas kunskapsområden och kompetenser. Detta kan vara en förklaring till det lägre löneläget bland samhällsvetarna, säger Ulrika Husmark, professionsanalytiker på Akavia.

Samhällsvetarna inom den privata sektorn har en medianlön på 48 700 kronor, vilket kan ställas mot en medianlön på 43 700 kronor och 42 500 kronor inom statlig respektive kommunal sektor. IT, industri, försäkring och arbetsgivar/arbetstagarorganisationer är de branscher som betalar bäst för samhällsvetare, enligt undersökningen.

Majoriteten av samhällsvetarna jobbar inom den offentliga sektorn, exempelvis som tjänstepersoner inom politisk förvaltning. För samhällsvetare är jobben färre inom den privata sektorn, men där är också löneläget bättre. Det är en orsak till att siffrorna ser ut som de gör. Om du som samhällsvetare vill ha en högre lön ska du alltså söka dig till arbetsgivare inom den privata sektorn, säger Ulrika Husmark.

Akavias färska löneundersökning innehåller också lönesiffror för olika titlar inom varje profession. I toppskiktet bland samhällsvetarna finns titlar som ”ämnesråd” och ”enhetschef” med löner på 57 600 respektive 57 000 kronor. Längst ner på listan finns till exempel ”arbetsförmedlare” och ”personlig handläggare” med löner på 32 800 respektive 31 850 kronor. Ulrika Husmark menar att det är viktigt att samhällsvetare, under lönediskussioner med arbetsgivare, tydliggör sin kompetens och förklarar vad man kan tillföra verksamheten.

— Jag tycker inte att du som är samhällsvetare ska utgå från att arbetsgivaren känner till din expertkompetens utan du måste argumentera för dig själv för att skapa bättre förutsättningar för en bra löneutveckling, säger hon.

Undersökningen visar även att lönen för kvinnliga samhällsvetare är i genomsnitt fyra procent lägre jämfört med lönen för manliga samhällsvetare. Denna siffra bygger på en jämförelse av grupper med samhällsvetare som arbetar inom samma sektor, som har samma befattning och som har lika lång arbetslivserfarenhet. 

— Löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga samhällsvetare är lägre än löneskillnaden bland exempelvis jurister och ekonomer. Det kan bero på att samhällsvetarna i högre grad arbetar inom den offentliga sektorn där man kan ha kommit lite längre med jämställdhetsarbetet, säger Ulrika Husmark.