Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Lön

Hur påverkas pensionen av föräldraledighet?

Publicerad

Det är din tur att vara föräldraledig. Men många glömmer att även föräldraledigheten är pensionsgrundande. Hur påverkas din pension av föräldraledigheten? Förhandlare/rådgivare Olle Kvarby svarar på en medlemsfråga.

Fråga:

Jag ska vara föräldraledig under ett och ett halvt år. Hur kommer det att påverka min pension?

Svar:

Föräldrapenningen som du får från Försäkringskassan är pensionsgrundande för den allmänna pensionen. Utöver det får man extrapengar till pensionen under barnets första fyra år. Denna ersättning går till den förälder som tjänar minst.

Eftersom du inte skrev var du arbetar går jag igenom det som gäller för de vanligaste kollektivavtalade tjänstepensionerna. Tjänstepension är den pension som din arbetsgivare betalar.

Detta gäller för ITP som är den största tjänstepensionen inom privat sektor: ITP är uppdelad i två delar; ITP 1, för de som är födda 1979 eller senare och ITP 2, för de som är födda 1978 eller tidigare. I ITP 1 fortsätter försäkringen att gälla för de första 13 månaderna av föräldraledigheten.

I ITP 2 är tiden med föräldrapenning pensionsgrundande. Enligt en rekommendation från Svenskt Näringsliv och PTK, som är parterna i kollektivavtalet ITP, betalar många arbetsgivare premier till försäkringen för de 11 första månaderna av föräldraledigheten men det är inte tvingande.

Om du arbetar inom kommuner och regioner är ledighet enligt föräldraledighetslagen pensionsgrundande, det vill säga du tjänar in till tjänstepensionen som om du arbetat.

Inom den statliga sektorn finns två avdelningar av tjänstepensionen, avdelning I respektive II. Avdelning I är för de som är födda 1988 eller senare, avdelning II gäller för födda 1987 eller tidigare. Du fortsätter att tjäna in till tjänstepensionen så länge du är ledig enligt föräldraledighetslagen. Dock gäller inte detta för en liten del i avdelning I, den s k Kåpan Flex som motsvarar 1,5 % av lönen i premier. Övriga delar är pensionsgrundande

Publicerad