Aspekt

Lön

Staten ger högre lön till kommunikatörer

Publicerad

Enligt Akavias senaste lönestatistik har en fjärdedel av kommunikatörerna en lön över 54.000 kronor. Det visar sig också att det är bättre betalt inom staten än i den privata sektorn.

Akavias löneundersökning bland medlemmarna gjordes i slutet av 2020 och visar att kommunikatörer har en medianlön på 44.600 kronor. Detta är i nivå med personalvetare (45.000 kr) och samhällsvetare (44.270 kr), men under jurister (48.000 kr) samt it-akademiker och ekonomer (båda runt 50.000 kr). Den övre kvartilen bland kommunikatörer ligger på 54.000 kronor, det vill säga en fjärdedel av kommunikatörerna har en lön som är över denna nivå.

Den rekommenderade ingångslönen är 29.300 kronor, medan medianingångslönen är 28.000 kronor.

– Den rekommenderade ingångslönen ska i första hand ses som ett riktmärke inför löneförhandlingen. Så det är inte konstigt att den faktiska nivån ligger något lägre, säger Ida Inga, professionsanalytiker på Akavia.

 

Till skillnad från de andra professionerna i Akavia har kommunikatörerna som är statligt anställda en aningen högre medianlön (42.600 kr) jämfört med de som jobbar i den privata sektorn (41.000 kr). Kommunalt anställda kommunikatörer har en medianlön på 38.000 kronor.

 

– Det är större lönespridning i den privata sektorn jämfört med den statliga. Bland privatanställda finns en del personer som har väldigt höga löner, samtidigt många börjar sin karriär inom den sektorn. På våra myndigheter finns det relativt många seniora tjänster, vilket påverkar medianlönenivån.

 

Listan över vilka yrkesroller – eller titlar – som har de högsta medianlönerna domineras förstås av olika chefsroller. Om vi chefstitlarna rensas bort från statistiken är det titeln marknadsansvarig som ligger i topp (medianlön 48.475 kr), följd av kommunikationsansvarig, kommunikationskonsult och kommunikationsstrateg (alla cirka 48.000 kr).

 

I andra änden av skalan, med de lägsta medianlönerna, finns webbkommunikatör (33.800 kr) och marknadskoordinator (34.000 kr).

 

– I de mest välbetalda rollerna har medarbetaren ansvar på ungefär samma nivå som en chef, eller så är det någon form av specialist. Sådana roller är ofta välbetalda. De jobb som har de lägsta lönerna i undersökning är vanliga som första jobb efter examen, och då är det naturligt att de ligger på de lönenivåerna.

 

Ida Inga menar att det i många fall finns goda möjligheter för en kommunikatör att påverka sin löneutveckling. 

 

– Ett sätt är att byta arbete, vilket ofta ger ett bättre utgångsläge för ett lönekliv jämfört med att vara kvar i samma roll eller hos samma arbetsgivare. Ett annat är att aktivt arbeta med sin egen kompetensutveckling för att hålla sig ajour med möjligheter och förutsättningar för de nya kanaler och kommunikationsvägar som växer fram.

 

Samtidigt understryker hon att det är viktigt att våga löneförhandla redan när man tar sitt första jobb.

 

– Vi ser att det är skillnader i lönenivåerna för de nyutexaminerade som löneförhandlar jämfört med de som inte gör det. Det finns sällan något att förlora på det.

 

Akavias löneenkät gick ut till samtliga medlemmar mellan oktober 2020 till januari 2021, totalt svarade 54% av medlemmarna på löneenkäten.