Aspekt

Lön

Tjänstepension utan kollektivavtal?

Publicerad

Din arbetsgivare hävdar att de avtal du har på jobbet är lika bra som kollektivavtalade avtal. Men kan det verkligen stämma? Förhandlare/rådgivare David Dahllöf svarar på en vanlig fråga.

Fråga:
Min anställning omfattas inte av kollektivavtal, men min arbets­givare säger att jag har tjänstepension på motsvarande nivå. Stämmer det?

Svar: Både ja och nej. Även arbets­givare utan kollektivavtal kan till­handahålla en privat tjänste-
pensionslösning. 

Vad gäller motsvarande nivå bör det vara de nivåer som återfinns i ITP 1 som avses, det vill säga en så kallad premiebestämd lösning. Det innebär att på lönedelar upp till basbeloppsgränsen avsätts 4,5 procent av den kontanta månadslönen och att på lönedelar över gränsen avsätts 30 procent. År 2020 motsvarar basbeloppet en månadslön om 41 750 kronor.

En skillnad kan komma av försäkringspaketet i övrigt. I ITP ingår även att arbetsgivaren betalar in en avgift för sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring. Kolla upp om dessa delar återfinns i den försäkring som din arbetsgivare har tecknat. På Collectums hemsida finns en mer noggrann redogörelse för vad som ingår i den kollektivavtalade försäkrings- och tjänstepensionslösnin­gen, där du kan jämföra.

Inom till exempel ITP har mycket låga avgifter förhandlats fram. Det innebär att mer kapital kommer den anställde tillgodo. 

Höga avgifter för det placerade kapitalet kan äta upp stora delar av din pension, varför du bör se till att med jämna mellanrum gå igenom dina placeringar i din tjänstepension. Avgifterna är nästan alltid högre
i tjänstepensionslösningar utanför de kollektivavtalade lösningarna. 

Publicerad