Aspekt

Råd och Tips

Det är ditt jobb att bli ihågkommen för det du gjort

Publicerad

Fler av dagens kvinnor måste in i arkiven – annars finns risk att det i framtiden saknas källmaterial om 2000-talets kvinnor.
– Kvinnors erfarenheter, villkor och förutsättningar är en nödvändig pusselbit för att helheten ska bli mer rättvisande. Nya perspektiv behöver ständigt vecklas ut, säger Lina Thomsgård som är en av redaktörerna till boken Arkivism.

Det är i bibliotek och arkiv som vårt kollektiva minne bevaras – och det är dit vi vänder oss när vi vill ta del av människors erfarenheter från det förflutna. Det konstaterar Lina Thomsgård, museichef på Stockholms Kvinnohistoriska, som menar att kvinnorna har en undanskymd plats i arkiven.

– Deras historier ligger dolda på ett sätt som gör att det behövs lite finurligt pusslande för att hitta dem, och det behövs nytt material som kan beskriva vår tid i dag när framtidens forskare går till arkiven, säger hon. 

blond kvinna svarta kläder lutad mot vit vägg
Lina Tomsgård. Foto: Scanpix/Claudio Bresciani.

Gamla museisamlingar präglas ofta av den tidens normer, menar hon. När de byggdes upp, ibland för flera livstider sedan, var tingen som ansågs viktiga att bevara sådana som visade på militär och politisk makt – vilket ofta var männens arena. Det är en av anledningarna till de luckor vi kan se i arkiven i dag.

– Det är en kombination av vad som har setts som viktigt av andra – och av kvinnor själva. Känslan av att 'min historia är värd att bevaras' är något som legat närmare till hands för män om man ska tolka hur bevarandet i arkiven sett ut, säger hon och fortsätter: 

– När jag frågar kvinnor i dag, även de som är mycket framgångsrika och märkvärdiga, om de arkiverar sig för framtiden så svarar de flesta ”nej, gud, inte ska väl jag?” samtidigt som manliga mellanchefer köar för att få sina liv bevarade i evighet. Det är en av alla saker vi hoppas kunna påverka med Arkivism.

Initiativet är flerårigt och startskottet går nu i samband med 100-årsjubileet för kvinnlig rösträtt i Sverige. 

Under våren utkom Arkivism: En handbok – hitta, spara och organisera för framtidens historieskrivning. Syftet med boken är tydligt: 

– För att fler ska kunna ägna sig åt pusslandet, och skattletandet, i arkiven, men annars för att fler ska förstå hur man på ett roligt sätt kan börja dokumentera och arkivera sitt eget liv – eller mammas, mormors, föreningens – för framtiden. Annars kan det se lika illa ut om 100 år, säger Lina Thomsgård.

Vad mer krävs för att skriva in kvinnor och det kvinnor åstadkommer i framtidens historia?
– Att arkiven gör plats för kvinnorna, att kvinnor och kvinnorörelser dokumenterar och bevarar sina liv för framtiden och att fler människor generellt ger sig ut på upptäcktsfärd i arkiven för att berika historien. 

Råd till dig som vill arkivera dig

/ Med arkiv menar man ofta en samling handlingar som hör ihop. Det kan till exempel handla om brev, fotografier, dagböcker eller protokoll. En viktig aspekt är att handlingar som uppkommit genom en arkivbildares verksamhet eller liv ska hållas samman. Det kallas proveniensprincipen. 

/ Om det till en början är svårt att veta vad som ska sparas, så börja med en inventering eller kartläggning. 

/ Har du ett arkiv i åtanke dit du vill donera samlingen kan du höra av dig och fråga om de tar emot material och hur de vill ha det sorterat. 

Källa: Arkivism: en handbok (2021)