Aspekt

Råd och Tips

Får arbetsgivaren plötsligt ändra din arbetsroll?

Publicerad

Får arbetsgivaren förändra en medarbetares arbetsroll och hänvisa till teknikutveckling? Det kan vara svårt att veta vad som gäller – det som står i anställningsavtalet eller omvärldsfaktorer. Så här besvarar biträdande förhandlingschef Hans Franklin frågan.

Din arbetsroll och dina arbetsuppgifter på företaget styrs av det anställningsavtal du har med arbetsgivaren. Avtalet formaliseras oftast i ett anställningskontrakt som skrivs under av dig och arbetsgivaren eller anställningsbevis som arbetsgivaren ensidigt undertecknar. Vad som står i anställningskontraktet är det som styr din arbetsskyldighet.

Arbetsgivaren måste hålla sig till det som står i avtalet. Oftast skriver man dock inga detaljerade arbetsbeskrivningar som anger exakt vad du ska arbeta med. Istället blir din titel och den sedvänja (främst inom företaget) som finns kopplad till vad en sådan titel de facto innehåller för arbetsuppgifter det som styr vad du förväntas göra.

Hans Franklin.

Organisationer och roller förändras över tid och med det också arbetsuppgifterna som är kopplade till detta. Det innebär att du måste vara beredd på att dina arbetsuppgifter justeras och ändras, dock bör du kontakta vår medlemsjour om du anser att det rör sig om stora förändringar som i allt väsentligt innebär att din titel inte längre stämmer överens med arbetsuppgifterna. 

Den här texten publicerades  först i Civilekonomen 23 maj 2019 och skrevs av Hans Franklin.