Aspekt

Råd och Tips

Jag har för mycket att göra – hur löser jag det?

Publicerad

Efter en omorganisation har du fått för mycket att göra. Vilka möjligheter har du att rätta till detta? Anna Westling, förhandlare/rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Fråga:

Jag arbetar som förvaltningsekonom i en kommun. Efter en omorganisation har ekonomiavdelningen decentraliserats.

Min chef är fortfarande ekonomichefen, men jag är placerad i en förvaltning och jobbar gentemot förvaltningschefen men även på uppdrag från ekonomichefen. Denna situation är ohållbar.

Alla förväntar sig att jag arbetar 100 procent med just deras ärenden. Jag vet inte om jag klarar av mitt uppdrag längre och vet inte vad jag ska ta mig till.

Svar:

Hej. Bra att du kontaktar Akavia. Det är en utmaning att som förvaltningsekonom arbeta gentemot två eller fler chefer. Det krävs en tydlighet i hur du ska prioritera.

Har du och din chef pratat om hur mycket tid som går åt att hantera uppdraget gentemot förvaltningschefen och vad det är för arbetsuppgifter som du får direkt från ekonomichefen, din chef? Det är viktigt att det klarläggs – även om ingen arbetsbelastning är konstant.

I er dialog kan ni ta hjälp av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö där frågor om bland annat arbetsbelastning belyses.

Det finns mycket stödmaterial även på Sunt arbetsliv. Även om du kan läsa dig till vad som står om arbetsbelastning är det bra att du hör av dig till vår arbetsrättsliga rådgivning så kan du per telefon kan resonera med en erfaren förhandlare rörande din situation.