Aspekt

Råd och Tips

Kan jag kräva en löneökning ändå?

Publicerad

Lönerörelsen har befunnit sig i något av ett limbo på grund av coronan. Vilken löneökning har du rätt till? Kan du kräva löneökning trots att avtalen inte är klara? Akavias lönespecialist Sören Lundgren hjälper dig.

Fråga: Jag har under de senaste åren fått utökat ansvar, utan att för den skull kunna sägas ha blivit befordrad. Vid 2019 års löne­översyn fick jag 1 200 kronor (cirka 2,5 procent) i påslag, men var inte nöjd.

Jag fick då ett löfte av min chef om en mer rejäl höjning vid nästa tillfälle, det vill säga vid 2020 års löneförhandling. När nu nästan halva året har gått har ännu ingenting hänt. Vi brukar få nya löner i april.

När jag frågar hänvisar min chef till att det inte blir någon löneöversyn förrän det finns nya centrala avtal. Med tanke på att de ändå inte brukar innehålla några siffror så känns det onödigt att vänta. Kan jag kräva löneökning nu?

Svar: Covid-19 drabbar oss privat och på jobbet på många olika sätt. Det har för många inneburit kraftigt minskad lönsamhet och därav uppsägningar på grund av arbetsbrist. I andra företag har man valt att utnyttja möjligheten till korttidsarbete, det som tidigare benämndes korttidspermittering. Det finns också verksamheter som har påverkats positivt då deras produkter och tjänster fått ökad efterfrågan.

För många företag har frågan om nya löner hamnat i kö just på grund av det svåra läget. Arbetsmarknadens parter var också ganska tidigt överens om att lägga de centrala förhandlingarna om nya kollektivavtal på is. De ”gamla” avtalen gäller tillsvidare avseende lön.  

Inom kommunal sektor finns ett löpande avtal för akademikerna med löneöversyn 2020, så där har de flesta av våra medlemmar fått nya löner i år. Utan nya kollektivavtal inom den privata sektorn har inte företagen skyldighet att göra någon löneöversyn ännu. Man kan naturligtvis göra lönejusteringar utanför löneöversynen, vilket sker även andra år.

Det går alltså inte, för din del, att kräva någon löneökning nu. Du måste invänta kommande löneöversyn. I den bästa av världar får man en löneökning direkt om man gemensamt kan konstatera att ansvaret eller prestationen har ökat tydligt. Men det brukar tyvärr finnas många exempel på ursäkter till fördröjning av löneökning även då man egentligen är överens om att lönen bör höjas.