Aspekt

Råd och Tips

Kan man ha bättre villkor än vad kollektivavtalet ger?

Publicerad

Det är ganska vanligt att arbetsgivare säger att de avtal de har inte omfattas av kollektivavtalet, men att villkoren är likvärdiga eller bättre. Men kan det verkligen stämma? David Dahllöf, förhandlare/rådgivare på Akavia reder ut en vanlig medlemsfråga.

Fråga:

Min anställning omfattas inte av kollektivavtal men min arbetsgivare säger att jag har tjänstepension på motsvarande nivå. Kan det stämma?

 

Svar:

Både ja och nej. Även arbetsgivare utan kollektivavtal kan tillhandahålla en tjänstepensionslösning privat.

Vad gäller motsvarande nivå, bör det vara de nivåer som återfinns i ITP 1, det vill säga en så kallad premiebestämd lösning. Det innebär att på lönedelar upp till basbeloppsgränsen avsätts 4,5 procent av den kontanta månadslönen, och på lönedelar över gränsen avsätts 30 procent. År 2020 motsvarar basbeloppsgränsen en månadslön om 41 750 kronor.

Det här gäller för efterlevandeskydd.

En skillnad kan komma av försäkringspaketet i övrigt. I ITP ingår även att arbetsgivaren betalar in en sjukförsäkringspremie och en premiebefrielseförsäkringspremie.

Kolla upp om dessa delar återfinns i den försäkring din arbetsgivare har tecknat. På Collectums hemsida finns en mer noggrann redogörelse för vad som ingår i den kollektivavtalade försäkrings- och tjänstepensionslösningen, och där kan du jämföra med din lösning.

Inom till exempel ITP har mycket låga avgifter förhandlats fram. Det innebär att mer kapital kommer den anställde tillgodo.

Höga avgifter för det placerade kapitalet kan äta upp stora delar av din pension. Därför bör du se till att med jämna mellanrum gå igenom dina placeringar i din tjänstepension. Avgifterna är nästan alltid högre i tjänstepensionslösningar utanför de kollektivavtalade lösningarna.