Aspekt

Råd och Tips

Konflikt på jobbet – Gör ditt jobb ändå så ökar dina möjligheter till en lösning

Publicerad

En medlem arbetsbefriades efter en period av konflikter på jobbet. Arbets­givaren gjorde det tydligt att medlemmen inte var välkommen tillbaka – trots att det inte fanns någon grund för uppsägning av personliga skäl. Akavias biträdande förhandlingschef Hans Franklin berättar.

”En medlem hörde av sig till vår rådgivning och berättade att hon hade problem på sin arbetsplats. Vid det här tillfället var medlemmen arbetsbefriad, vilket innebar att hon bibehöll sin lön men inte behövde gå till jobbet. Det är en drastisk åtgärd att ta till vid en konflikt på arbetsplatsen.

Vi kontaktade arbetsgivarens HR-chef för att höra mer om bakgrunden, men märkte snabbt att det handlade om allmänt missnöje – de kunde inte specifikt peka ut någonting som var fel eller några tillfällen då medlemmen inte hade skött sitt jobb. Det var en personkonflikt, helt enkelt. För oss är det väldigt viktigt att veta om medlemmen i ett sådant här läge vill vara kvar på företaget. I just det här ärendet ville medlemmen inte det; det hade runnit för mycket vatten under broarna.

Under våra diskussioner meddelande arbetsgivaren plötsligt att medlemmen inte var välkommen tillbaka till jobbet efter arbetsbefrielsen. Det är att likställa med avsked eller uppsägning av personliga skäl, vilket kräver saklig grund. Men hade arbetsgivaren fog för det?

Hur mycket de än grävde, lyckades de inte visa att det fanns någon saklig grund – de kunde inte plocka fram någonting som bevisade att medlemmen hade gjort fel, sagt fel eller agerat fel.

I och med att det var en sådan exceptionell situation kunde vi i våra förhandlingar komma fram till en överenskommelse som var väldigt generös. Anställningen avslutades och vår medlem fick en flera år lång uppsägningstid under vilken hon var arbetsbefriad.

En lärdom från det här ärendet är att man inte ska vara rädd för att kontakta oss när man har någon typ av problem på arbetsplatsen. Många väntar lite för länge, och då kan det bli svårare att hitta en lösning eftersom parterna har hamnat i var sin ringhörna.

Ett annat viktigt medskick är att om man hamnar i konflikt på arbetsplatsen, ska man ändå fortsätta att göra ett bra jobb och följa de instruktioner man får. Det är lätt att tappa sugen eller påbörja ett skytte­gravskrig, men då hamnar du i en sämre sits. Man ska givetvis inte gå med på allt, men man ska inte jacka ur för tidigt, att fördjupa konflikten eller arbetsvägra slår tillbaka mot individen.”