Aspekt

Råd och Tips

Ledningen ignorerar bedömningar

Publicerad

Som jurist på en myndighet upplever du att ledningen inte lyssnar på de bedömningar som du är anställd för att göra, istället drar de egna slutledningar att agera ifrån. Kan det leda till att du hamnar i kläm? Akavias förhandlare och rådgivare Anna Westling svarar på en medlemsfråga.

Fråga:

Jag arbetar som verksjurist på en statlig myndighet. En av mina viktigare arbetsuppgifter handlar om regel­efterlevnad. Jag uppfattar att myndighetsledningen ibland inte lyssnar på mina bedömningar av rättsläget utan gör egna tolkningar. Jag vill säkerställa att jag inte råkar illa ut om ledningen inte följer mina råd. Vad ska jag göra?

Svar:

Det händer att våra medlemmar får höra att de är bromsklossar och inte är flexibla. I din roll, som bland annat inkluderar regelefterlevnad, ska du inte vara flexibel. Det ligger i juristrollen att uppmärksamma ledningen om vilka rättsliga konsekvenser beslut kan få.

För det första ska du spara din konversation med ledningen i vilken det tydligt framkommer vilka konsekvenser som ett visst beslut kan få om myndigheten inte följer dina rekommendationer. Det gäller således att du dokumenterar noga så att du kan visa i efterhand vad du har sagt.Sedan är det viktigt att du tar upp frågan om din roll som jurist med din närmsta chef.

Du måste få förutsättning att verka i myndigheten. Märker du att du inte får något gehör från din chef eller från ledningen så kan det vara läge att fundera på om du vill arbeta kvar på arbetsplatsen eller om du ska söka dig vidare.Du är alltid välkommen att höra av dig till Akavias medlemsrådgivning om du vill diskutera din situation vidare.

Publicerad