Aspekt

Råd och Tips

Nytt jobb som kommundirektör – vad ska jag tänka på?

Publicerad

Uppdaterad

Du byter tjänst inom den kommun du redan jobbar. Måste du göra ett nytt avtal? Akavias specialist på avtal, förhandlare och rådgivare Anders Ekegren vet vad du bör göra.

Fråga: 

Jag har fått ett nytt jobb som kommundirektör. Men jag är lite osäker på vad jag ska titta på när det gäller avtalet för mina nya tjänst.

Svar:

Du och kommunen måste underteckna ett nytt anställningsavtal för tjänsten som kommundirektör. De gånger det handlar om interna rekryteringar är det lätt att missa att man behöver ett nytt avtal. Men det är viktigt att ha ett anställningsavtal som kommundirektör.

Du omfattas inte av las, vilket innebär att ni måste reglera uppsägningstiderna från såväl din som arbetsgivarens sida.

Hur lång uppsägningstid man ska ha får avgöras från fall till fall – och det kan se olika ut om du eller arbets­givaren är den som säger upp. Det är inte ovanligt med en uppsägningstid på sex månader då det kan ta tid att rekrytera en ny kommundirektör. Arbetsgivarens uppsägningstid ska aldrig underskrida din uppsägningstid och bör enligt min uppfattning vara längre då det kan ta tid att få ett nytt jobb på samma nivå.

Vidare är det viktigt att skriva in allt som man vill reglera i avtalet: givetvis vilken lön som ska utgå, men det kan också omfatta exempelvis pensionsavsättningar, semester, bilförmån och andra förmåner. I övrigt kan man i avtalet hänvisa till de Allmänna bestämmelserna (AB) som gäller för Akavias medlemmar inom kommuner och regioner.