Aspekt

Råd och Tips

Pedagogisk studiehjälp till den som behöver

Publicerad

Alla studenter har rätt att studera på lika villkor.  Därför erbjuds personer med funktionsnedsättning pedagogiskt stöd i olika former.

För att få pedagogiskt stöd på svenska universitet och högskolor krävs en dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning, exempelvis läs- och skrivsvårigheter, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, syn- eller hörselnedsättningar, rörelsenedsättningar eller kroniska sjukdomar.

Det stöd som erbjuds studenter med funktionsnedsättning utgår ifrån de individuella behoven. Den som behöver pedagogiskt stöd ansöker om det i det nationella systemet Nais. Efter ett möte med en samordnare får studenten ett intyg med rekommenderade stödåtgärder.

Läs också:  Studera med dolda funktionshinder – strategierna som fixar plugget

Det är dock institutionen, läraren eller examinatorn som beslutar om vilka stödåtgärder som är möjliga att bevilja.

– Det pedagogiska stödet kan bestå av anpassad examinationstid, exempelvis längre skrivtid. Man kan också få anteckningsstöd genom att en studiekamrat tar anteckningar som man sedan får ta del av. Vissa kan även få en mentor, säger Kristina Schött, pedagogisk konsult på Stockholms universitet.

Andra exempel på stöd är talböcker, e-textböcker, punktskriftsböcker, teckenspråktolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning. Personer med funktionshinder kan även få möjlighet till muntlig tentamen i stället för skriftlig. Det finns dessutom flera digitala hjälpmedel och studieverktyg.

Läs också: Arbetsplatsen som föredrar  medarbetare med diagnos

För att få bäst stöd är det bra att kontakta det aktuella lärosätet i god tid före studierna. 

Publicerad