Aspekt

Råd och Tips

Så väljer du rätt chef

Publicerad

När du byter jobb är din blivande chef minst lika viktig som din nya arbetsplats. Många nöjer sig med att googla arbetsplatsen. Men att intervjua din nya chef och dina nya kollegor kan hjälpa dig att hitta den perfekta arbetsplatsen och chefen – och rädda dig från katastrof.

Vill du trivas på jobbet sök inte bara efter rätt plats, lön och karriärmöjligheter. Det viktigaste är att hitta rätt chef. Googla chefen och ta referenser. Se anställningsintervjun som ett ömsesidigt samtal för att undersöka om du och chefen matchar.

– Vi har kommit bort från många hierarkiska stukturer i arbetslivet, men anställningsprocessen har inte hängt med. Det är hög tid att den förändras och blir mer jämlik, säger Malin Tappert Thurdin, processledare inom ledarskap och grupputveckling på  Audiendo.

Hon tycker det är självklart att du som jobbsökande vill kolla upp din blivande chef. Chefer får vänja sig vid att sökande tar referenser på dem och ställer frågor om ledarskapet. Tänk att ni hjälper varandra att ta reda på om ni kan få en fungerande relation.

– Många arbetssökande fokuserar på att hitta det ideala jobbet och blir så glada när de kallas till anställningsintervju att de glömmer att ta reda på hur chefen är. Gör inte det misstaget. Det kan sluta med en stor besvikelse. Det vet jag av egen erfarenhet, säger Malin Tappert Thurdin. 

Maria Uggelberg – med lång erfarenhet som ledare och coach – har som vägledning för medarbetare skrivit boken ”Allt är chefens fel – om att välja rätt chef för att må bra på jobbet”.

– Jag tyckte att det saknades litteratur som ser ledarskapet ur medarbetares synvinkel. Ett annat motiv är att forskning visar att den vanligaste anledningen till att medarbetare säger upp sig är att de inte trivs med chefen. Det handlar inte bara om att medarbetare ogillar chefen som person utan om att de är missnöjda med ledarskapet, säger hon.

Malin Tappert Thurdin. Foto: Privat

Maria Uggelberg och Malin Tappert Thurdin råder dig att fundera över vad som är viktigt med ledarskapet just för dig. Här är några frågeställningar till hjälp:

 1. Vad krävs av ledarskapet för att du ska känna att du får använda din fulla kompetens och utveckla din potential.
 2. Vad vill du ha som inspirerar dig, väcker ditt engagemang och gör att du känner dig inkluderad? 
 3. Önskar du en hög grad av själbestämmande eller behöver du mer coaching?
 4. Hur viktigt är att det ges utrymme för kreativitet och att misstag tillåts?
 5. Är du tävlingsinriktad och vill ha tydliga mål och resultatredovisningar?

 Nästa steg i jobbsökandet är att ta reda på fakta om chefen. Använd till exempel Linkedin för att få kännedom om chefens yrkesbana och meriter. Finns chefen på Facebook och Instagram vilket intryck ger presentationen och uppdateringarna där?

Du kan även ta referenser på chefen. Kanske har du bekanta på arbetsplatsen eller som tidigare jobbat med chefen. Nöj dig inte med ”bra” eller ”dålig” utan be dem beskriva chefens egenskaper.

– Tänk dock på att deras synpunkter är personligt färgade. Det som de uppskattar eller kritiserar med chefen kanske inte skulle vara förenligt med din uppfattning, säger Malin Tappert Thurdin.  

Maria Uggelberg säger att du bör göra en sådan här koll med viss försiktighet och givetvis gott omdöme. Det är alltid lite känsligt att leta runt för mycket och chefen vill inte anställa någon som verkar oerhört ängslig.

Inför anställningsintervjun bör du förbereda ett antal frågor om chefens bakgrund och ledarskap. Prioritera också vad som är mest angeläget att få ut av den.

– Ett tips är att inför intervju ha ett övningssamtal med en arbetskamrat. Då får du reda på om frågorna känns bra och kan ge svar på det som är viktigast för dig, säger Maria Uggelberg.  

Malin Tappert Thurdin säger att det lätt att känna sig lite i underläge när du söker jobb. Det gäller därför att ta kommando över dig själv.

– Är du nervös – tänk att det är inte bara chefen som ska välja dig. Du ska välja jobbet, tillägger Maria Uggelberg. Ställ raka frågor om chefens meriter och ledarskapet. Ett sådant intresse bör tas emot positivt. De flesta gillar att prata om sig själv.   

– Det är sund nyfikenhet att vilja veta hur chefen ser på ledarskapet och sin roll i organisationen, instämmer Malin Tappert Thurdin. Reagerar chefen negativt på sådana frågor är det ett tydligt varningstecken.

Att vara observant på hur chefen beskriver organisationens värderingar och arbetsklimatet är en annan sak hon och Maria Uggelberg lyfter fram. Säger chefen något slentrianmässigt som ”Här är det högt i tak” kan det vara ett tecken på att arbetssituationen inte är tillfredställande. Be därför chefen berätta vad de gör i praktiken som visar på att de lever upp till värderingarna.

Även vid anställningsintervju bör du iaktta en viss försiktighet råder de båda. Chefen måste känna sig bekväm och självfallet vara den som styr samtalet. Lyssna uppmärksamt och lägg in frågor när det passar. Se till att dina frågor är öppna och intresserade och inte kritiskt ifrågasättande. 

– Var vaksam även på det som inte sägs under intervjun, chefens beteende, tonläge och kroppsspråk, säger Maria Uggelberg. Kommer chefen i tid och har läst din cv? Möter chefen öppet din blick och lyssnar aktivt? Verkar chefen lugn och trygg eller pressad och jagad?   

Hon och Malin Tappert Thurdin betonar att ett stort plus är om chefen frågar om du vill träffa några blivande kollegor. Det visar att chefen bryr sig om teamarbetet och lagandan.

– Hann du inte få svar på det viktigaste om ledarskapet vid intervjun fråga om det går att hitta mer tid eller be att få komplettera med några frågor per telefon eller mejl.  Säger chefen att det inte finns utrymme för det fundera över hur respektfull chefen är mot sina medarbetare. Ert samtal ska ju lägga grunden för ett bra samarbete, säger Malin Tappert Thurdin.

Maria Uggleberg. Foto: Pressbild

Råd när du söker efter rätt chef

 • Ta reda på vad som är viktigt i  ledarskapet för dig. Vad har du lärt av tidigare anställningar?
 • Googla chefens meriter och yrkesbana.
 • Ta referenser. Nöj dig inte med ”bra” eller ”dålig”. Be personerna beskriva chefens egenskaper.
 • Se anställningsintervjun som ett ömsesidigt samtal för att undersöka om du och chefen matchar. Förbered ett antal öppna frågor.
 • En varningssignal är om chefen reagerar negativt på frågor om ledarskap och meriter. 
 • Var lyhörd för chefens beteende, tonläge och kroppsspråk under intervjun.

– Ett positivt tecken är om chefen frågar om du vill träffa några medarbetare.

Källa: Malin Tappert Thurdin och Maria Uggelberg

 

 

Chefstyper som får medarbetare att vantrivas på jobbet

 • Chefer som tar åt sig all ära för dina idéer.
 • Chefer som aldrig har fel även när de bevisligen har det.
 • Chefer som bara tar hand om sig själv och fokuserar på sin egen utveckling,
 • Förvirrade chefer som ofta ändrar saker de sagt och är dåliga på kommunikation. 
 • Chefer med starkt kontrollbehov som vill övervaka varje detalj i jobbet.
 • Chefer som aldrig är där fysiskt eller mentalt – ibland även båda delarna.

Källa: Business Insider

Publicerad