Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Råd och Tips

Satsa på SQ och bli en vinnare

Publicerad

Catharina Sjögren Froborg Foto: Åsa Siller
Själslig intelligens, SQ ger framgång både i arbetslivet och privat, framhåller coachen Catharina Sjögren Froborg. Här delar hon med sig av tio nycklar för att nå dit.

Efter 20 år i näringslivet beslutade sig civilekonomen Catharina Sjögren Froborg för att bidra till utvecklingen av företag och människorna i organisationerna med professionell coaching. 

Nyligen kom boken “Arbeta mindre, lev mer! Så utvecklar du din själsliga intelligens, SQ.

SQ har blivit ett need to know begrepp 2022. EQ är det man känner och IQ handlar om det rationella tänkandet. SQ är helheten, meningen, syftet och värderingen av det vi är och gör. SQ handlar om vem du är, bygger på och består av de båda andra intelligenserna.   

-Vi måste hitta vår innersta drivkraft, meningen i arbetet och livet. Många har rationaliserat bort det och förr eller senare uppstår därför ett tomrum och vi mår och presterar sämre.  

Catharina Sjögren Froborg har jobbat med ledarskapsutveckling i såväl stora internationella företag som mindre specialinriktade bolag. Den stora förändringen kommer först när de nått den innersta kärnan, och det är först då den kan bli varaktig, konstaterar hon. 

I sin coaching jobbar hon just med att få medarbetare, chefer och företag att utveckla och nå sin fulla potential genom att utnyttja alla sina intelligenser: IQ, EQ och SQ, dvs utveckla tänkandet och det rationella (IQ), känslorna (EQ) och sitt varande och den de är (SQ). 

Hon illustrerar bygget av själslig intelligens med en pyramid i fyra våningar. I grunden behövs självkännedom. Denna kan utvecklas och bör byggas på med medvetenhet om andra.

- Konflikter beror ofta på att man utgår från sig själv. Blir du medveten kan du kommunicera och bete dig på ett helt annat sätt. På den tredje nivån börjar den personliga utvecklingen.  Det gäller att hitta en balans och vad som är rätt för dig. Då kan du arbeta smartare. 

-Gör du det du vill, det som engagerar och motiverar dig blir resultatet bättre, det går snabbare och du får tid över till annat. På den fjärde nivån kan du öka och utveckla din SQ.

I sin bok presenterar hon tio nycklar för själslig intelligens, se separat ruta. 

- Jag ger tio nycklar att förhålla sig till. Den första är: Vad är meningen, syftet  med livet? Det gäller att se sin mening i livet, ett större mönster av tillhörighet och en helhet. För det andra behöver du ha självkännedom, då vet du lättare vad som motiverar och driver dig, vad du tror på innerst inne. För det tredje behöver du agera och leva enligt dina värderingar.

-Det gäller att vara närvarande i nuet och träna fokus för att inte vara fast i görande, då blir du mer effektiv. Se inte misstag som misslyckande utan som en möjlighet att lära, ha ett helikopterperspektiv, då fastnar du inte i en situation eller ett problem utan får en större bild av hur du kan agera mest hållbart. Samtidigt gäller det att vara medkännande, försöka förstå andra, utan att tycka synd om dem. Känn tacksamhet och se fördelen med mångfald, råder hon.

Genom att ställa grundläggande coachande frågor såsom hur, när var, vem, varför börjar du  förstå saker och se kärnan och inte bara skrapa på ytan, understryker Catharina Sjögren Froborg.              

Har SQ blivit en trend?

-SQ kommer upp allt mer på agendan både bland bolagen och människorna i dem. Många känner att de ibland förlorar fotfästet, de springer allt snabbare, medmänsklighet och värderingar blir lidande och det känns som att något fattas. SQ omfamnar helheten. Ju snabbare vi springer desto viktigare är det att vi får grunda i helheten. Det är viktigt med balans mellan tanke, kropp och själ. 

Vad betyder SQ för affärslivet, chefer och medarbetare?      

-Enligt World Economic Forum 2022 är rätt värderingar det viktigaste för de flesta medarbetare. Att vara ett värderingsstarkt bolag gör det lätt att attrahera och behålla medarbetare samt undvika sjukskrivningar. Då skapas motivation och enastående hållbara resultat. Företagen behöver ledas värderingsstyrt.

- Det ska finnas en mening, ett syfte som medarbetaren kan identifiera sig med, chefen måste hitta vad det är hos varje medarbetare och tillåta misstag. Det ska finnas ett “growth mindset”, dvs att du får lära av misstag, ett helikopterperspektiv och det ska ledas av medkänsla, vilket betyder empati men inte tycka synd om, slår hon fast.       

Tittar chefen på vad som ger varje individ mening ger det mycket större engagemang och motivation, konstaterar hon

- Bolagen ska vara vinstdrivande, men tappar personalen engagemanget blir de inte det. Vill de ha lojala superdrivna självgående medarbetare måste arbetet vara meningsfullt. Fler och fler bolag inser vikten av detta och lägger nu resurser på att utbilda personalen i SQ, “Growth mindset”, situationsanpassat ledarskap etcetera. Chefer måste känna sig själva för att leda andra.

- IQ finns i datorerna, EQ har högre däggdjur, men SQ är unikt för oss människor, men också de som gör oss vilsna om vi inte bottnar i oss själva. SQ uppfattas efter 30 år fortfarande som flum men det är tvärtom, det är det som gör att vi kan fortsätta växa och utvecklas.  

Vilken är den stora utmaningen att nå SQ?

-Att vi inte har tid att leva livet, reflektera och ta in insikter. Vi springer bara snabbare i stället för att stanna upp och använda möjligheterna smartare. Vi och företagen måste tänka om.

Själslig intelligens är inte bara ett sätt att tänka. Det är ett sätt att vara, agera och känna som slutligen omvandlar dig både som person och i yrkeslivet, avslutar hon.

Boken är utgiven på Ekerlids Förlag.

Arbeta mindre - Lev mer!

Publicerad