Förväntningarna på att sysselsättningen ska öka under tredje kvartalet är de högsta under de 19 år Arbetsmarknadsbarometern från ManpowerGroup genomförts.

Sysselsättningstrenden, alltså andel arbetsgivare som tror på ökad sysselsättning, minus andelen som tror på minskad, var inför tredje kvartalet i år +25 procent. Det är visserligen mindre än förväntningarna inför andra kvartalet, +37 procent, men likväl ett rekord för sommarkvartalet.

– Den starka efterfrågan på arbetskraft håller i sig trots hög inflation och krig i vårt närområde, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige. Det är positivt att svenska arbetsgivare förväntar sig en ökad sysselsättning. Samtidigt riskerar det att leda till en fördjupad kompetensbrist genom att den kompetens som finns att tillgå inte är den som efterfrågas.

Det finns regionala skillnader mellan förväntningarna på ökad sysselsättning. I Stockholm och Uppsala är sysselsättningstrenden +30 procent, medan övriga Mellansverige når en mer blygsam ökning på +14 procent.

Inom bank-, finans- och fastighetsbranscherna är andelen som tror på ökad sysselsättning högst, +39 procent, medan andelen inom it och media landar på +14 procent.

– Det senaste årets starka efterfrågan på arbetskraft skapar goda förutsättningar att hitta anställning även för Sveriges närmare 200 000 långtidsarbetslösa, men tyvärr är det alltför få av dem som nås av den positiva sysselsättningstrenden, säger Mikael Jansson.

Svenska regioners jobbprognoser

 • Stockholm- och Uppsalaregionen, +30 procent
 • Skåne och Blekinge län, +29 procent
 • Västra Götaland, +26 procent
 • Östra Götaland, +26 procent
 • Norra Sverige, +15 procent
 • Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), +14 procent

Svenska branschprognoser

 • Bank-, finans- och fastighetsbranschen, +39 procent
 • Parti- och detaljhandeln, +32 procent
 • Byggbranschen, +30 procent
 • Tillverkningsindustrin, +28 procent
 • Hotell- och restaurangbranschen, +22 procent
 • IT, Tech, telekom, kommunikation och media, +14 procent

Om sysselsättningstrenden

Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar.

Källa: Arbetsmarknadsbarometern från ManpowerGroup