Aspekt

Råd och Tips

Vad gäller för efterlevandeskydd?

Publicerad

Pension är ett ämne många duckar för. Olle Kvarby, rådgivare/förhandlare på Akavia svarar på en aktuell medlemsfråga kring val och pension.

Fråga:

Mina barn börjar bli stora. Jag har hört att man kan ändra efterlevande­skyddet. Vad kan jag göra? Jag har ITP.

Svar:

Inom ITP finns olika efterlevande­skydd: familjeskydd, återbetalningsskydd och familjepension. Utöver dessa finns också en livförsäkring kallad TGL. Både familjeskydd och återbetalningsskydd måste man aktivt välja. Familjepension ingår för dem som har ITP 2 och en lön över en viss nivå. TGL ingår för alla. 

Utifrån sin livssituation och ekonomi kan man göra olika val, som jag går igenom nedan. Man gör valen på Collectums hemsida: collectum.se. Du som har ITP kan också få rådgivning i PTK:s Rådgivningstjänst: rådgivningstjänst.se.

Familjeskydd är en försäkring du tecknar själv och den betalas genom att premien dras från den avgift som arbetsgivaren betalar för ålderspensionen i ITP 1 – har du ITP 2 dras premien från arbetsgivarens kostnad för ITPK. ITPK är en kompletterande försäkring inom ITP 2. Förmånstagare i familjeskyddet är make/maka, sambo och barn oavsett ålder. 

Återbetalningsskydd finns inom ITP 1 och ITPK. Det betyder att dina efter­levande får det du hunnit spara ihop i din försäkring om du skulle avlida. Det finns ingen direkt kostnad för återbetalningsskyddet men om du inte har det får du ta del av de så kallade arvsvinsterna från andra som också valt bort återbetalningsskyddet. 

Familjepensionen har de som har ITP 2 och en lön över 7,5 inkomstbasbelopp, vilket i år motsvaras av en månadslön på 41 750 kronor. Familjepension går till make/maka och barn upp till 20 år.  

Man kan välja bort familjepensionen. Då går motsvarande premie i stället till att förstärka din ITPK. Har man valt bort familjepensionen kan man inte få tillbaka den senare. Det man hittills tjänat in till familjepensionen ligger dock kvar. 

TGL ingår för alla som arbetar minst 16 timmar per vecka. Premien betalas av arbetsgivaren. Viktigt att känna till är att förmånstagare i TGL är make/maka och barn upp till 20 år som utgångsvärde.
Vill man att sambo, eller någon annan, ska vara förmånstagare måste man fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande.