Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Råd och Tips

Vågar du skriva på anställningsavtalet?

Publicerad

Tuffa klausuler, höga bötesbelopp och snårigt språk. Det blir allt vanligare med svårtolkade anställningsavtal på engelska. Läs därför noggrant innan du skriver på anställningsavtal.

Föreställ dig en ekonom som ser fram emot att börja på sitt nya jobb. Arbetsuppgifterna känns attraktiva och spännande. Inte heller lönen är så pjåkig. Men när anställningsavtalet ska till att undertecknas tar situationen en ny vändning. Avtalet är över tio sidor långt, författat på obegriplig arbetsrättslig engelska och fullspäckat av komplicerade anställningsvillkor. Det må låta som ett tillspetsat exempel men faktum är att allt fler ekonomer förväntas skriva under ”engelska avtal”, inte minst när företaget är internationellt och har dotterbolag i Sverige. 

Kännetecknande för avtalen är inte bara deras omfattande och snåriga utformning, vilket kan göra att mottagaren missar viktiga och ogynnsamma villkor. Avtalen kan också bestå av klausuler som till och med är oförenliga med den svenska arbetsrättslagstiftningen. 

– Vi har kontaktats av medlemmar som har fått sådana här avtal. De är svårlästa, innehåller ofta konstigheter och ibland rena felaktigheter, till exempel att arbetsgivaren inte betalar lagstadgad sjuklön. Det kan bero på att det är ett globalt företag som lägger fram ett avtal som egentligen är utformat efter exempelvis amerikansk lagstiftning, säger Olle Kvarby, förhandlare/rådgivare på Akavia.

Olle Kvarby.

En vanligt inslag som kan dölja sig i kontraktets orddjungel är konkurrensklausuler. Det betyder att den anställde sätts i karantän under en period efter att anställningen har avslutats, och då inte får börja på ett bolag i samma bransch. Andra vanliga bestämmelser är sekretess- och värvningsklausuler. Det första innebär att man inte får föra vidare viss information eller kunskap som man har fått under anställningen; det senare betyder att man inte får ta med sig kollegor om man byter arbetsgivare. Avtalen på engelska innehåller också ofta bestämmelser om böter på upp till flera månadslöner ifall den anställde skulle bryta mot något villkor.

– Sådana här klausuler är inte specifika för utländska eller engelska avtal, men det gäller ändå att upptäcka att de finns där och ta ställning till dem. Dessa klausuler kan vara snäva och begränsande, i synnerhet om man är specialiserad inom en viss bransch där det blir svårt att hitta jobb eftersom man inte får gå till en konkurrent. 

Enligt Olle Kvarby är bolagen som använder sådana här anställningsavtal i Sverige ofta inte kollektivavtalsanslutna, vilket betyder att den anställde exempelvis inte får kompletterande sjuklön eller tjänstepension. Hans rekommendation är att alltid kontakta fackförbundet om man råkar på ett mångordigt och svårtolkat kontrakt på ett annat språk än svenska. 

– Bara för att avtalet är långt och skrivet på engelska behöver det inte betyda att villkoren för tjänsten är dåliga. Samtidigt ska man alltid göra en ordentlig genomgång och inte skriva på anställningsavtalet direkt i tron på att avtalet bara är någon standardvariant. Det är bra om man kontaktar oss och får en second opinion innan man skriver på, säger Olle Kvarby. 

Kan man begära av arbetsgivaren att istället få ett kortare avtal på svenska?

– Nej, det är ovanligt. Oftast är avtalen på engelska eftersom chefen sitter utomlands eller att det är ett utländskt företag med ett litet dotterföretag i Sverige. 

Den här texten är tidigare publicerad i  Civilekonomen den 22 april 2020. 

Publicerad